Download PDF

Work History: Ketua Jabatan, Jabatan Pengajian Sosial, IPG Kampus Ilmu Khas, Kuala Lumpur

Jan 2015Present

Ketua Jabatan, Jabatan Pengajian Sosial

IPG Kampus Ilmu Khas, BandarTun Razak, Kuala Lumpur

Menguruskan tugas pensyarah di peringkat jabatan.Membimbing, memantau dan menilai setiap pencapian aktiviti agar selaras dengan visi dan misin organisasi.

2014Dec 2012

Ketua Unit Praktikum

IPG Kampus Ilmu Khas

Menguruskan penempatan guru pelatih untuk menjalani praktikum, pelantikan pensyarah penyelia dan guru pembimbing. 

Oct 2007Dec 2012

Pensyarah Akademik

Jabatan Ilmu Pendidikan, IPG Kampus Ilmu Khas, Bandar Tun Razak,Kuala Lumpur

Mengajar subjek utama bagi kumpulan pelajar Program Ijazah sarjana Muda Perguruan dan Kursus Perguruan Lepasa Ijazah

Jan 2002Sep 2007

Guru (Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah)

Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Ahmad Razali,Ampang

Mengajar subjek utama seperti Bahasa Melayu dan Sejarah untuk pelajar tingkatan lima dan empat.Juga dilantik sebagai Ketua Guru Disiplin dan pernah menjadi Ketua Panitia Sejarah.

Jan 1994Dec 2001

Guru (Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bukan Siswazah)

Sekolah Kebangsaan Seri Sekamat, Kajang

Mengajar subjek utama Bahasa Melayu dan Kajian Tempatan. Merupakan guru kelas tahun enam. Pernah dilantik sebagai Ketua Panitia Bahasa Melayu dan Ketua Paniti Kajian Tempatan ketika bertugas di sekolah ini.

Dec 1990Dec 1993

Guru (Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bukan Siswazah)

SRJK (C) Batu 11, Cheras

Mengajar subjek utama, Bahasa Melayu bagi semua kelas kecuali tahun 1. Juga merupakan Guru Penasihat Pasukan Pengakap ketika bertugas di sekolah ini.

Education

Nov 2010Dec 2014

Ijazah Doktor Falsafah (PhD)

Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi

Kurikulum dan Pedagogi

Nov 2001Dec 2003

Master Sains (Msc)

Universiti Kebangsaan Malaysia, Serdang

Pedagogi

Jul 1995Jul 2000

Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sejarah)

Universiti Sains Malaysia, PulauPinang

Pengkhususan Sejarah dan minor Pengurusan Sekolah Rendah

Jul 1998Jul 1990

Sijil Perguruan

Maktab Perguruan Sri Pinang, Pulau Pinang

Pengkhususan Pengajian Melayu

Text Section

Text Section

Text Section