Download PDF

Work experience

Caffe bar "Sydney" Tuzla

20132015

Hotelsko-turistički tehničar

Turistička agencija "Transtourist"

Turistički vodič

Education

20052009

Hotelsko-turistički tehničar