Download PDF

Profil zawodowy

Uważam siebie za osobę zorganizowaną i aktywną. Nie boję się wyzwań i chętnie szukam pola do działania. Posiadam doświadczenie w zakresie przeprowadzania procesów rekrutacyjnych i zarządzania zasobami ludzkimi. Moim głównym celem zawodowym jest nabywać coraz to nowe doświadczenia, które pozwolą mi działać sprawniej i skuteczniej podczas wykonywania powierzonych mi obowiązków. Praca w zespole nie jest mi obca: aktywnie włączam się w działania grupy. Dodatkowo bardzo szybko przystosowuję się do toku i tempa pracy.

Doświadczenie

październik 2017marzec 2018

Specjalista ds. HR

Fundacja Panheri

- tworzenie opisów stanowisk i profili kompetencyjnych,
- obsługa procesów rekrutacyjnych,
- emitowanie ogłoszeń w sieci,
- zorganizowanie razem z zespołem warsztatu na Trendach Sprzedaży 2018 - ogólnopolskiej konferencji organizowanej przez Puls Biznesu.

maj 2017sierpień 2017

Asystent Konsultanta ds. HR

Personnel College Doradztwo Personalne

- współprowadzenie projektów rekrutacyjnych na stanowiska średniego i wyższego szczebla
- direct search,
- emitowanie ogłoszeń i selekcja aplikacji CV,
- tworzenie opisów stanowisk i profili kompetencyjnych,
- pisanie orzeczeń kandydatów, raportów zbiorczych
- obsługa bazy danych,
- nawiązywanie i utrzymywanie relacji z klientami.

styczeń 2017maj 2017

Ambasador CSR w Lidze Odpowiedzialnego Biznesu

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Promowanie idei CSR w regionie Poznań,

Zorganizowanie i przeprowadzenie II regionalnego etapu Konkursu Wiedzy o CSR

Uczestnictwo w trzech dwudniowych zjazdach szkoleniowych, na których zostały przedstawione treści dotyczące między innymi:
- Strategii CSR
- Raportowania działań CSR-owych
- Form działań społecznie odpowiedzialnych
- Etyki w biznesie
- Zarządzaniu Zmianą

lipiec 2016marzec 2017

Koordynator Projektu

XIV Festiwal BOSS

Koordynowanie poznańskiej edycji projektu organizowanego przez Studenckie Forum
Business Centre Club;
Przewodzenie zespołem, koordynowanie zespołu 13-osobowego, wdrożenie członków
zespołu, motywowanie i integracja; planowanie i realizowanie planu projektu; kontakt z
podmiotami zewnętrznymi.

listopad 2015listopad 2017

Wolontariusz - Członek Działu HR

Studenckie Forum Business Centre Club - Region Poznań

Prowadzenie rekrutacji do Organizacji (rozmowy rekrutacyjne, assessment centre);

Zarządzanie bazą członków; stworzenie i zarządzanie systemem ocen okresowych

Organizowanie cyklu szkoleń biznesowych dla studentów - Festiwal BOSS 2016

czerwiec 2012obecnie

Wolontariusz

Związek Harcestwa Polskiego

Organizator kursów dla liderów grup młodzieżowych;
Realizator projektów wolontariackich na szczeblu wojewódzkim;
Wychowawca kolonijny podczas form wypoczynku letniego dla młodzieży;

Edukacja

20152018

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Ukończone kursy

Warsztat HR - Dni Otwartego Biznesu organizowany przez PZU S.A. (grudzień 2016)
Warsztat HR - Lidl Management Academy (maj 2017)
V edycja Focus & Go - cykl szkoleń z umiejętności miękkich organizowane przez Fundację Panheri: (grudzień 2016 -
marzec 2017)

Umiejętności

Język angielski - poziom B2

Obsługa procesów rekrutacyjnych;
Sporządzanie prezentacji multimedialnych (prezi, zaawansowany);
Znajomość pakietu MS Office: Word, PowerPoint, Excel (średniozaawansowany);
Sprawne posługiwanie się platformami internetowymi (Slack, Trello, Podio);
Zarządzanie zespołem do 15 osób;
Zarządzanie projektami (budżet do 15 000zł);
Sporządzanie planów finansowych i preliminarzy;
Przygotowywanie i prowadzenie szkoleń;

Osiągnięcia

Prowadzenie całego procesu rekrutacyjnego na stanowisko dyrektorskie: Menedżer ds. Planowania Produkcji;

Przeprowadzenie warsztatu na temat różnic pokoleniowych na Trendach Sprzedaży 2018 - konferencji dyrektorów sprzedaży czołowych film w Polsce;

Zorganizowanie obozu młodzieżowego dla 100 osób w ramach wypoczynku letniego;
Koordynowanie projektu wojewódzkiego - weekend szkoleniowy dla 300 osób - VI Wielkopolski wZlot Wędrowników;
Koordynowanie XIV Festiwalu BOSS w Poznaniu - 4 dni warsztatowe dla studentów w Poznaniu

Zainteresowania

Kolarstwo szosowe, turystyka piesza, górska;
Beletrystyka;
Kino niezależne;
Wieczorne granie na ukulele.

Klauzula

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Spark Development sp z o.o. z siedzibą w Poznaniu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)


Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.