Printing tool Download PDF

Darinka  Avberšek

EKONOMSKI TEHNIK 

DELOVNE IZKUŠNJE 

Kastner & Öhler d.o.o.

Jun 1998Aug 2014

Vodja trgovine / Poslovodja 

Kot vodja prodajalne sem svetovala zahtevnejšim strankam. Organizirala in vodila sem delo v prodajalni in skladišču. Za stranke in prodajalno sem naročala blago. Skrbela sem za porazdelitev zalog po poslovalnicah. 

Vodila sem trgovinske evidence in statistike, arhivirala dokumente. V preglednice MS Office in TP Admin, sem vpisovala podatke o poslovanju in novih strankah. Delala sem vračila, storno, reševala reklamacije, dobropise, kompenzacije. Pisala sem ponudbe, račune. Pomagala sem pri izdelavi in izvedbi promocij. Izdelovala sem reklamna sporočila za prodajalne. 

Pomagala sem pri organizaciji prireditev in izvedbi ponudb ciljnim strankam.

Sodelovala sem pri oblikovanju cen, obdelavi in izvedbi znižanj. Za potrebe promocij sem podatke o cenah preko sistema prilagodila blagajne.

Organizirala in vodila sem popise blaga.

Vodila sem prisotnosti zaposlenih, izdelovala plane dela in dopustov.

Zaposlenim sem posredovala informacije, vodila sestanke in letne razgovore.

Kastner & Öhler d.o.o.

Sep 1996Jun 1998

Namestnik poslovodje 

Po navodilih nadrejenega sem pomagala pri vodenju dela v prodajalni in skladišču.

Svetovala sem strankam, delala na blagajni, sprejemala reklamacije, pisala ponudbe. Iz drugih poslovalnic in od dobaviteljev sem naročevala blago za potrebe strank. Prevzemala sem blago in ga razporejala po prodajalni. Skrbela sem za urejen videz prodajalne in izložb. Preprečevala sem tatvine. V pomoč sem bila pri vodenju evidenc. 

Skrbela sem za lep in urejen videz prodajalne in izložb. Pomagala sem pri organizaciji in izvedbi popisa blaga. 

Kastner & Öhler d.o.o.

Mar 1993Sep 1996

Prodajalka 

Svetovala sem strankam, delala na blagajni, spremljala  zaloge, sodelovala sem pri inventuri, pripravljala blago za premik v druge poslovalnice, prevzemala blago, preprečevala tatvine, prevzemala blago v reklamacijo.

Ugotavljala sem  potrebe in želje kupcev ter jih  posredovala poslovodstvu, pripravljala  ter izdajala sem predračune.  

Prevzemala sem blago ga opremljala z varovali in ga razporejala po prodajalni. Skrbela sem za urejen videz prodajalne in izložb.

Gradbeni Finalist Tapetnik 

Jan 1988Mar 1992

Izdelovalka senčil

Po nalogu nadrejenega sem prevzemala material iz skladišča, ga pripravljala on obdelovala, izdelovala in popravljala žaluzije. 

Gradbeni Finalist Mizarstvo 

Aug 1986Dec 1987

Mizar 

V mizarski delavnici sem se seznanila in opravljala vse postopke dela od priprave do izdelave izdelka. Tako sem pomagala pri razrezu, obdelavi lesa, lepljenju, brušenju, sestavljanju in lakiranju lesa. 

poklicna izobraževanja 

Srednja trgovska šola Maribor 

Sep 1996Jun 1998

EKONOMSKI TEHNIK 

Srednja trgovska šola Maribor

Sep 1994Jun 1995

PRODAJALEC 

Srednja lesarska šola Maribor 

Sep 1983Jun 1986

LESAR

ZNANJE JEZIKOV 

Slovenščina 

Materin jezik 

Hrvaščina 

Usposobljeni uporabnik C 1, 2

Angleščina 

Samostojni uporabni B 1, 2

Nemščina 

Osnovni uporabnik A 1, 2

DODATNA IZOBRAŽEVANJA 

Micro Team d.o.o.

Nov 2014Dec 2014

Računalniško izobraževanje: ECDL Foundation  

Napredno poznavanje računalniških programov MS Office ( Word, Exel, Access, PowerPoint, Outlook, internet ).

Srednja trgovska šola Maribor 

Jan 1998Feb 1998

Seminar; Temeljno pedagoško - andragoško izobraževanje mentorjev praktičnega usposabljanja v trgovskih podjetjih

Jezikovna šola Lingva 

19951996

Tečaj nemščine

Stopnja poznavanja jezika 1A/1, 1A/2


KOMPETENCE 

KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI

Odlične komunikacijske sposobnosti sem si pridobila pri delu z ljudmi ( strankami, sodelavce, vodstvom podjetja ).

ORGANIZACIJSKE SPOSOBNOSTI

Sem organizirana oseba, usmerjena k doseganju cilje. Imam sposobnost upravljanja časa in smisel organizacije delavnega procesa.

STROKOVNE KOMPETENCE

Dobro poznavanje delovnih procesov, odlične mentorske sposobnosti ( bila sem odgovorna za usposabljanje zaposlenih in uvajanje učencev praktikantov ).

 OSEBNOSTNE LASTNOSTI

Sem samoiniciativna oseba s čutom za odgovornost, timsko ali individualno delo. Imam sposobnosti hitrega učenja. Sem optimistična, kreativna in vztrajna oseba.