Printing tool Download PDF

Work experience

Sep 2011Feb 2015

Präst i Svenska Kyrkan , Missionär

Svenska Kyrkans Internationellt arbete

Jag har varit präst i olika sammanhang, arbete med vuxenkonfirmation, liturgi, Bibel studium, små grupper, 

Feb 2001Jun 2011

Stiftsadjunkt i Stockholms Stft

Konsult i frågor angående multikulturella samhället, flyktingar, integration,. Arbetade också med konfirmation, och liturgi. 

Oct 1998Jan 2001

Präst i Svenska Kyrkan, Komminister

Kista Församling

Komminister med sedvanliga verksamheter, arbete på svenska, spanska och engelska. Bygde en spansktalande gudtjänstfirande grupp.  

Mar 1997Aug 1998

Präst i Cruz del Sur Församling, Bariloche Argentina

Lutherska Kyrkan i Argentina

Präst i en argentisk församling med dansk bakgrund. 

May 1992Jun 1996

Präst i Olaus Petri Församling, Oberá Argentina

Lutherska Kyrkan i Argentina

Kyrkoherde, en församling med fyra mission  stationer, arbete med ekologi, arbete på svenska, och kaplan till en skola och religions lärare för en universitets nivå. 

Education

Teologi kand

Instituto Biblico Buenos Aires

Teologi Bachelor degree, med studier i THS, Upssla Universitet, Baptist Seminarium  i Montevideo, och Instituto Biblico Buenos Aires där jag fick min teol kand.  

Skills

Kan Svenska, Spanska, Engelska och Portugisiska