Наставник  информатике и рачунарства

Економско-трговинска школа Пожаревац