Сузана Стојадиновић Павловић

  • Serbia, RS
Сузана Стојадиновић Павловић

Радна биографија

Професионална филозофија

Све тече, све се мења!

                                                                                                                                 Хераклит из Ефеса

Посао у школи

Work experience
Sep 1991 - Present

Наставник  информатике и рачунарства

Економско-трговинска школа Пожаревац

Образовање

  • Факултет организационих наука, Универзитета у Београду 1980-1987

дипломирани инжењер организације рада смер организационо- кибернетски

  • Факултет организационих наука, Универзитета у Београду 1980-1987

дипломирани инжењер организације рада смер организационо -кадровски

  • Пожаревачка гимназија- природно математички смер.

1976-1980.год.

Стручни испит за професора информатике и рачунарства1  11.05-20.05.1992.год.

Факултет организационих наука, Универзитета у Београду

Страни језик

Руски језик  10 год. учења током школовања, ниво А1

Чланство у удружењима

Заједница која учи Сазнање, стручно удружење просветних радника Србије, Београд

Удружење потомака  ратника 1912-1918.год., градски одбор Пожаревац

Стручно усавршавање

Акредитовани програми-обуке

Од самовредновања до екстерног вредновања из приоритетне области П1- јачање професионалних капацитета запослених, нарочито у области иновативних метода наставе и управљање одељењем и компентенције К4-компентенција за комуникацију и сарадњу; 8 бодова.

26.9.2015. Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице.

Специјализовани републички семинар за наставнике рачунарства и информатике у ОШ и СШ ; 1 бод

18.01.2014, Математичко друштво Архимедес, 

Електронска школа за почетнике-креирање курсева за учење на даљину путем интернета; 24 сати

23.11.2013-1.1.2014. Шеста београдска гимназија, Милана Ракића 33, Београд

Школа будућности- Е-алати у настави, 24 сати

,08.05-04.06.2013,Карловачка гимназија-Сремски Карловци

Гугл-апликације за Гугл-генерације, 23.07-23.08.2014.год. 24 сати,К3

 23.07-28.08.2014,ОШ Жарко Зрењанин“, Нови Сад.

Електронским учењем до креативне наставе,01.-08.03.2013. 24 сати.

01.-08.03.2013,Техничка школа 9. мај, Бачка Паланка

Изградња знања, сарадња ИКТ и употреба ИКТ у школи 21 века, 16 сати

10.мај-8 јун 2013, Разунарска гимназија, Београд

Школска бежична рачунарска мрежа, 17 сати

15.10-16.12.2012. Електронски факултет Ниш

Основе Мајкрософт мултипоинт оперативног система, 16 сати

12.03-1.04.2012.Електронски факултет Ниш

Модерни концепти програмирања, 24 сати

23.11-12.02.2011 Електронски факултет Ниш

Креирање и одржавање серверске инфраструктуре, 24 сати

 17.10.11.11.2011, Електронски факултет Ниш

Електронско учење, 20 сати

15.02-04.04. 2010, Електронски факултет Ниш

Акредитовани стручни скупови

Мс Повер поинт 2010 у настави, 5 дана

13.05-206.2013,Електронски факултет Ниш

Зимски сусрет наставника рачунарства и и нформатике: 31. специјализовани стручни скуп наставника рачунарства и информатике у ОШ и СШ ; 1 бод

17.01.2015. Микрософт,Нови Београд, Шпанских бораца 3.

Летње и зимске школе

Вебциклопедија1: Веб-алати за графички приказ знања и њихова примена у настави

(летња школа) 21.03-23.04.2014, 7 дана.

Заједница која учи „Сазнање“; Београд.

 Вебциклопедија2: Изокренута учионица веб - алати за њену примену

(зимска/летња школа) 10.03-15.04.2015,5 бодова.

Заједница која учи „Сазнање“; Београд.

Остали облици стручног усавршавања

Конференције

 Нове технологије у образовању, међународна конференција , Британски савет, 27 и 28.02.2015. ,Белехпоцентар,Београд; 27 и 28.02.2015 , 4 бода.

Нове технологије у образовању, међународна конференција , Британски савет,25и26.02.2014.

Дом Омладине,Београд; 4 бода

Вебинари

 Информациона писменост-едукација едукатора-радионица 3.03.2014; ЗУС, Београд.

 Дигитална писменост врсте и оквири 28.02.2014.год. 1 радни сат; ЗУС, Београд.

 Примери добре праксе е-учења, 25.09.2014.год. 1 радни сат; ЗУС, Београд.

 Креативност и иновативност,изазови савременог образовања, 30.10.2014. год.1 радни сат.ЗУС, Београд

 Парадигма агилног образовања, 27.11.2014. год.1 радни сат.ЗУС, Београд.

 Зашто штрајкујемо, 28.12.2014.год.1 радни сат;  ЗУС, Београд.

 Узајамно професионално оснаживање ,29.01.2015.год. 1 радни сат; ЗУС, Београд.

 СКАЈП У НАСТАВИ , 1 радни сат,1.02.2015.год.Удружење физичара Омега Ниш, предавач АНА Живковић.

 Трибине

“Коришћење нових технологија у образовању“, 27 и 28.02.2015,,Белехпоцентар,Београд. 2 бода.

 

Компетенције које сам стекла на семинарима

Информатичку и дигиталну писменост

Подршку развоја личности ученика

Сарадња са наставницима