Cyril Audrin

Konsult

Arbetslivserfarenhet

Work experience
Jan 2015 - Present

AC Risk Analytics - Start-up, Stockholm, Sverige

Konsult/Egenföretagare

-Utveckling av metoder och modeller för landriskanalys

-Skriva kundanpassade landriskanalyser och rapporter

Aug 2009 - Apr 2014

Moody's Investors Service, London, Storbritannien

Sovereign Rating Analyst

-Fungerade som stöd till lead analyst i ratingprocessen gällande datainsamling, skapande och uppdaterande av databaser, sammanställande av dokument och handlingar inför ratingkommittéerna, deltog i ratingbesök samt var tillgänglig för att svara på investerares frågor

-Utarbetade av kreditanalyser, tematiska rapporter samt presentationer till kunder och konferenser

-Utvecklade och formgav den ratingmodell som utgör Moody’s reviderade sovereign metod samt deltog i den analytiska diskussionen angående metoden för att värdera utvecklingsbanker

-Initiativtagare till utvecklandet av modeller för att standardisera vissa riskbedömningar i ratingprocessen som exempelvis en Peer Comparison tool för systematiserandet av peer selection

Aug 2007 - Sep 2008

Standard & Poor's Rating Services, London, Storbritannien

Praktikant

-Utvecklade en landriskmodell (som utfärdar Country Risk scores & Rating benchmarks) för intern användning med avsikten att inom företaget nå överensstämmelse och transparens i värdering av landrisk

-Assisterade Government-related entities (GRE) Criteria -ledaren i granskandet av kriterier och metodologi genom att analysera GRE databas, föreslog och provade ut nya alternativ

-Redigerade en Weekly Chart Pack, för intern användning, vars funktion var att övervaka marknadsindex relevanta för analyserna gjorda av Sovereign-teamet

Sep 2006 - Aug 2007

MediCapital Bank plc, London, Storbritannien

Junior Financial Analyst

-Skapade en databas innehållande de största afrikanska företagen i 26 länder på den afrikanska kontinenten, såväl makro- som mikro-ekonomiska data innefattades för att möjliggöra värdering av landrisk samt för att kunna uppskatta potentiella affärsmöjligheter

-Medförfattare i utredningen The Banking sector in the two CFA Franc Zone , som skrevs i syfte att förstå branschen och för att utveckla en kommersiell strategi för potentiella afrikanska banker

-Due diligence och financial modelling av Structured Finance projects

Utbildning

Education
2014

Stockholms Universitet, Stockholm, Sverige

Behörighetsgivande kurs i svenska för akademiska studier

Svenska som främmande språk: behörighetsgivande kurs i svenska för studier på universitet och högskolor i Sverige. Kursen utgjordes av två delkurser: 1/ Förberedande kurs; 2/ Behörighetsgivande kurs i svenska

2004 - 2009

HEC Paris Business School, Paris, Frankrike

M.Sc. in Management, with specialisation in Finance

Masterprogrammet i finans, som utgör programmet HEC Grande École  Kandidatexamen i Business & Management 2005

2005 - 2006

Handelshögskolan i Stockholm, Stockholm, Sverige

Utbytesstudier

Utbytesstudier 30hp (Corporate Finance / Market Systems / Information Management / Planning-Developing a venture)

2001 - 2004

IPESUP, Paris, Frankrike

Förberedande kurs till inträdesprov vid Grandes Écoles

1999 - 2001

Lycée Saint Joseph, Carpentras, France

Baccalauréat ES

Gymnasieexamen från ekonomprogrammet med samhällsvetenskaplig inriktning

Akademiska meriter

2009                             FBF Prize for Best Master’s Thesis in Corporate Finance & Banking

                                       Masteruppsats          Are Credit Rating Agencies Predictable?

Fritidsintressen och Övrigt

Fritidsintressen: resor, antropologisk läsning, konst, arkitektur och design

Sport: tennis, gym, skidåkning