Download PDF

Summary

Trường hợp thứ nhất: đơn vị quản lý vận hành phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, nếu tổ hợp chung cư này thành lập Ban quản trị chung cư (BQT). Theo Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 04/01/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn Hà Nội quy định đối với chung cư chủ sở hữu căn hộ nhận bàn giao nhà chiếm tỷ lệ trên 50% tổng số căn hộ tại thời điểm nhận bàn giao phải tổ chức Hội nghị chung cư để bầu ra Ban quản trị.

BQT này do các chủ sở hữu căn hộ bầu ra được quyền đại diện cho các chủ sở hữu căn hộ và có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho cư dân, đại diện cư dân ký kết hợp đồng với đơn vị có chức năng quản lý vận hành chung cư theo quy định của pháp luật.

Như vậy, giữa BQT với đơn vị quản lý vận hành phát sinh hợp đồng dịch vụ. Theo đó, đơn vị quản lý vận hành chung cư này thực hiện các dịch vụ như: duy trì, điều khiển hoạt động các hệ thống thang máy, máy bơm nước, máy phát điện, hệ thống PCCC, dọn vệ sinh, thu gom rác thải, cung cấp dịch vụ bảo vệ trong đó có dịch vụ trông giữ phương tiện giao thông của cư dân trong phạm vi toà nhà.

“Do vậy, khi có sự cố hoả hoạn xảy ra gây thiệt hại về tài sản cho cư dân thì đơn vị quản lý vận hành phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định tại Điều 559 và Điều 562 Bộ luật Dân sự.” - luật sư Tạ Anh Tuấn cho hay.

Work experience

111111111

sdfádsf

dfs

Education

Portfolio

Skills

Portfolio

Text Section