Voditelj IT projekata

AkzoNobel Boje Hrvatska d.o.o.

- Migracija sa starog softvera na SAP ERP

- Optimizacija i uvođenje standarda u SAP za AkzoNobel Boje Hrvatska 

- Voditelj implementacije, testiranja (testiranje izmjena u SAP ERP sustavu, voditelj i koordinator testova) i edukacija krajnjih korisnika

- Glavni fokus na vođenju projekta: Praćenje napretka i upravljanje zadacima

- Kontakt osoba između lokalnih i regionalnih/centralnih timova