Download PDF

Cristofer Boundzanga

Er målrettet, dynamisk, har lett for å lære, er lett for å tilpasse meg, og er en lagspiller . Positiv og sosial. Ikke redd for utfordringer. Har svært gode kunnskaper i økonomisk teori, rapportering, analyse og statistiske modeller  

Utdanning

Aug 2013Jul 2015

B2 Norsk Kurs

    Farsund Voksenopplæring, Farsund Norge
Aug 2011May 2013

    Masters i økonomi med fokus på bedriftsøkonomi

    University of Nebraska at Omaha,  Omaha USA
Aug 2009Jun 2011

    Bachelor i matematisk økonomi

    Saint Cloud State University,  Saint Cloud USA

Yrkeserfaring

Sept 2015

Økonomiansvarlig

Lista Mottak  / Tokla AS
 • Har holdt styr på den daglige økonomien i tett med ledelse
 •  Har hold overblikk over beboers økonomi på Sesam
Feb 2015Jul 2015

Økonomimedarbeider

Kommunekassen : Farsund Kommune.  Farsund, Norge
 • Registrerte kommunale reiseregninger, timelister, og sykefravær
 • Fakturerte kommunale avgifter
 • Bokførte bilag
 • Oppdaterte Farsund Havnevesens kundeliste
 • Opprettet kommunale leverandører og kundelister
 • Arkivererte
May 2012Jun 2013

Team Leader 

SummerWorks Program: University of Nebraska. Omaha, USA
  • Ansvarlig veileder for en gruppe av 6 unger fra 12-17 år gammel 
  • Veiledet, trente, og lærte ungdommer jobbferdigheter
  • Ansvarlig for utstyr, rekvisita og verktøy, tildeling av oppgaver og kvaliteten på arbeidet
  • Omrokering av gruppemedlemmer når det var nødvendig
  • Evaluerte jevnlig hvert av lagmedlemmenes innsats og ferdigheter, både muntlig og skriftlig
  • Ansvarlig for utvikling av ungdommens lederegenskaper og utvidelse av forståelse av samfunnsengasjement 
  Jan 2012Jun 2013

  Kassemedarbeider 

  FoodCourt: University of Nebraska. Omaha, USA
  • Administrerte alle økonomiske transaksjoner i kafeteria og oppgjør
  • Ga Kundeservice til studenter, lærere og ansatte
  • Viste stor grad av tilpasning til et fremmed og ukjent forretningsmiljø
  • Viste stor evne til å arbeide effektivt under ekstremt press
  Jan 2011May 2011

  Lærerassistent 

  Statistikkavdelingen:  Saint Cloud State University. Saint Cloud, USA
  • Hjelpelærer for 20 studenter og instruktører
  • Fremmet god oppførsel blant studentene, vedlikeholdt elevenes interesse og motivasjon
  • Bygget positive relasjoner med studentene og, når det var nødvendig, rapporterte til læreren.
  • Assisterte læreren i å tilby informasjon for studentene og, om nødvendig, overvåking av studentaktiviteter etter skoletiden

  Skills

  Kvalifikasjoner og ferdigheter  
  • Har gode mellommenneskelige ferdigheter, og  liker å omgå mange ulike typer mennesker.
  • Svært gode kunnskaper i økonomisk teori, rapportering, analyse og statistiske modeller
  • Ferdigheter i Agresso, Excel, Access, Sesam
  • Norsk: grunnleggende kommunikasjonsferdigheter: B-2 nivå skriftlig og muntlig. 
  • Engelsk: svært dyktig i muntlig og skriftlig 
  • Fransk: morsmål
  • Inngående kjennskap i Prognoser Teknikker og Økonometri Metoder.
  • Erfaring med PowerPoint, Word, Excel, Access

  Kurs og Aktiviteter

  Kurs

  AMO – Arbeidsnorsk                                                                                                                    Feb 2015-Juli 2015

  Kurset gir en innføring i norsk arbeidsliv, regler, normer og forventinger.

  Kurset har undervisning to dager i uken, med fokus på teori, samt å bedre norsk språkkompetanse.

  Tre dager i uken inngår det arbeidspraksis.

   

  Utmerkelse og Priser / Aktiviteter

  •  Scholarship Excellence, Gabonske ambassaden i USA, Washington DC
  • Economics Scholarship
  • Universitety of  Nebraska Økonomiklubb
  • Kaperdagene i Farsund
  • Lesing, basketball, fotball og matlaging