Presentació

El meu objectiu professional és col.laborar des de la posició al funcionament i creixement de l´empresa. Assolir els objectius establerts dins de la política d´empresa, aportant els meus coneixements i esforç personal.

La meva experiència professional més àmplia es basa en màrqueting , rrpp i comunicació ; amb més de 8 anys de trajectòria en diferents sectors . Em considero una persona molt activa , constant i amb gran capacitat d'adaptació . Destacant la meva entrega i polivalència , facilitat del treball en equip i proactivitat . Actualment ampliant els meus coneixements en Màrqueting online i apassionada de continuar aprenent .

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

Experiencia profesional

Responsable de Màrketing

Kids&Us 
ene 2011 - presente

Elaboració , planificació i execució del pla de màrqueting anual per a la consecució dels objectius empresarials que s'estableixen des de la central.Anàlisi i seguiment de les accions.

Gestió i optimització del pressupost del departament .

Suport en el desenvolupament i planificació d'estratègies pels Masterfranquiciats de diferents països.

Formació franquiciats - Seminaris marketing on-line.

Responsable de Màrketing i Comunicació

Grupo Sánchez, S.L
sep 2008 - nov 2010

Creació i execució de les estratègies de màrqueting i comunicació de l'empresa.

Responsable de la planificació de mitjans, clippings , estudis de mercat i de situació .

Elaboració de newsletters i gestió de la web .

Organització d'actes i fires del sector ( SIMA- BMP ... ) i patrocinis .

Màrketing Assistant

Grupo Sánchez, S.L
mar 2007 - sep 2008

Funcions de suport a direcció.

Desenvolupament i implantació del pla de màrqueting .

Organització d'events i relació principal amb l'agència de comunicació.

Executive Assistant

J. Feliu de la Penya - TROLL
sep 2005 - mar 2007

Executive Assistant; Organització i preparació d'events i convencions . Responsable de viatges i desplaçaments de l'equip de Direcció i Vendes . Elaboració d'informes i presentacions - patronat , responsable de la gestió i actualització de les agendes del Consell de Direcció .

Export Assistant: Implantació del pla estratègic d'exportació , elaborat juntament amb consultors externs . Presentacions trimestrals de vendes i exportacions : resultats del Dpt. , Anàlisi de desviacions , seguiment indicadors del sector .

Sales Agent

The CREPE CAFE
nov 2004 - may 2005

Agent comercial a fires de nivel Internacional "Franchising & Business Opportunities Expo05" Sydney.

Encarregada d´una de las creperias de la Franquicia (Westfield Centrepoint, Sydney).

Màrketing i Comunicació

Caixa Catalunya - Obra Social
feb 2002 - oct 2004

Coordinadora de Projectes (Abril 03- Oct.04)
Valoració , control i seguiment de projectes ( Convocatòries d'Ajudes ), a nivell intern de Caixa Catalunya i amb organismes externs.

Preparació de Programes de sensibilització ( Cicles d'entrevistes , conferències , fires )

Ajudes , Convenis i Patrocinis amb entitats , preparació de congressos , conferències i diferents jornades .

Col·laboracions diverses amb el Departament . De Centres Soci - Sanitaris i Residencials de Caixa Catalunya amb la posada en funcionament .


Màrketing Assistant (Feb.03- Abril 03)

Crear, definir i implementar amb el Brand Manager , l'estratègia de màrqueting.

Elaborar, controlar i gestionar el pressupost assignat , mesurar i analitzar la rendibilitat de les accions de màrqueting realitzades.

Educació

Formación académica

Màster de Márketing

University of California, Davis
ene 2001 - ene 2002

Màster de Màrketing

Postgrau  Publicitat

EAE Business School
ene 2000 - ene 2001

Postgrau  Publicitat

Empresarials

Universitat Ramon Llull
ene 1996 - ene 2000

Diplomatura d´Empresarials

seminaris

- Gestió d´equips – IEFE Institut Europeu per la Formació Empresarial

- El lideratge – Adecco Empresa

- La gestió del temps – Addecco Empresa

- Gestió efectiva del personal - Caixa Catalunya

- Fidelizació de clientes - Gallina blanca Purina

- Curs Superior de Secretariat d´Alta Direcció - Insa Bcn

- Comunicació empresarial - Facultad Ciencias de la Comunicación Blanquerna (URLL)

HabiliTATS

Habilidades
Marketing Strategy
Community Management
Public Relations
Event Planning
Social Media
Publicity
Publicitat

IDIOMES

 * CATALÀ;: Llengua materna
 * CASTELLÀ;: Lengua materna
 * ANGLÈS Advanced
 * FRANCÈS: Nocions bàsiques