Printing tool Download PDF

Resumé

Jeg er en engageret kommunikator med masser af idéer og drive, der smitter af på mine omgivelser. Har en positiv indstilling og let ved at sætte mig ind i nye områder og opgaver. Som projektleder tager jeg ansvar, er god til at bevare overblikket og sikre et godt resultat fx. i form af borgertopmøder, 22 valgmøder for unge  eller interne håndhygiejnekampagner. Jeg finder det meningsfuldt at arbejde med mennesker og kommunikation i en organisation, hvor der er mange interesser på spil og mange tråde, der skal holdes styr på. Mine mange års erfaring og netværk i regionen vil være et plus for enhver arbejdsgiver.

 Erhvervserfaring

Kommunikationskonsulent

Region Nordjylland
Jan 2007Present

Projektleder. Kampagner. Borgerinddragelse. Sociale medier.

Strategi og kampagner - primært sundhedskampagner og på mange kanaler. 

Større projekter: Borgertopmøder. Regionsvalg. Karrieremesser. Patienternes Pris. "Brug skadestuen rigtigt". HPV. Håndhygiejne. Hurtigere adgang til data i Sundhedsjournalen. Alt fra dagsorden og præsentation i politiske udvalg til kommunikationsplan, budget, koncept, udvikling af materialer, presse, annoncering og evaluering.

Ansvarlig for sociale medier. Websites i forbindelse med kampagner.

Koordinering af Kommunikationsnetværket og Kommunikationsforum i Region Nordjylland siden 2011.

Kommunikation og web

Nordjyllands Amt
Jan 20022006

Projektleder og -deltager. Evaluering.

Analyse, udvikling og redaktør af intranet og web. Brugervenlighed og test.

Borgerinddragelse, høringer, e-demokrati. Valgprojekter. Digitalisering.
Kommunikationsrådgivning, kampagner, planer og strategi.

Sagsbehandler i Borgerservice

Nuup Kommunea
Jun 1999Aug 1999

3 måneders sommerjob i kommunens borgerservice.

Borgerkontakt og sagsbehandling ved flytning, cpr-udtræk, udbetaling af børnepenge mv.

Uddannelse og Kurser

Skriv til nettet

Copenux
Aug 2015Aug 2015

Praktisk skrivekursus baseret på tekstmodeller, analyse, målinger og brugervenlighed.

Brandingstrategi og kampagner

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Aug 2014Jan 2015

Journalistisk diplomuddannelse, Enkeltfag

Strategisk arbejde med branding- og kampagnestrategier, organisationens identitet og image i forhold til målgrupper og stakeholdere. Identitetsdesign over storytelling til netværks- og imagekampagner. Teoretisk og begrebsmæssig forståelse for image- og brandingprocesser.

Målrettet skrivekursus

Bjerg kommunikation
Jun 2014Jun 2014

Kursus efter bogen "Skriveguide til offentlige virksomheder" med principper for at skrive mere klart, entydigt og relevant.
Kommunikationsnetværket i Region Nordjylland

Fotokursus

Fotojournalist Jesper voldgaard
20072014

Flere målrettede kurser med fokus på anvendelse af billeder i kommunikation. Grundlæggende fototeknik.

Kommunikation og ledelse

Aalborg Universitet
Sep 2007Jan 2008

Seminar og opgave (10 ects) på kandidatuddannelsen.
Emne: Strukturreformen.

Intern projektlederuddannelse

Region Nordjylland
20072007

Projektlederuddannelse efter regionens model baseret på Prince2.

Den Kreative Platform

Aalborg Universitet
20072007

Kursus i facilitering af kreative processer. Værktøjer til at facilitere workshops, idéudvikling, undervisning eller skabelse af kreativt miljø.

Procesguide på "Kommercialiseringscamp 2007", Aalborg Universitet. Vores gruppe vandt en tur til San Fransisco.

Prince2 Foundation

Rovsing Management
20062006

Kursus og certificering i projektstyring.

Politik og administration

Aalborg Universitet
19972002

Bachelor samt dele af kandidatuddannelsen.

5. semester gæstestuderende på Grønlands Universitet (1999)

9. semester praktik i Nordjyllands Amt, "Demokrati på internettet" (2001)

IT og Sprog

IT-kompetencer

Flair for IT, digitalisering og god grafisk sans.
Adobe. CMS. Powerpoint etc.

Sprog

Dansk, engelsk, grønlandsk 

Privat

Jeg er mor til en dejlig dreng, Silas på 4½ år. Medlem af forældrebestyrelsen i børnehaven og i deres ansættelsesudvalg. 

Jeg er udadvendt og aktiv - i min fritid er jeg aktiv danser på 12. år.

Jeg får energi af at arrangere og har blandt andet stået for Salsafestival i Sønderborg i perioden 2006-2012. Et weekendkursus med 120-170 deltagere på Idrætshøjskolen i Sønderborg med tilskud fra DGI. Jeg havde ansvaret for program, undervisere og band,  inkl. budgetansvar, logistik og markedsføring. Derudover har jeg været formand for Aalborg Salsa Forening i tre år.