Summary

Entrepreneur, Design Engineer, Web Designer, Art Director, Consultant Product Development.

Work History

Work History

Consultant Product Development

Consultant comapany

Education

Education
Sep 2004 - Jun 2007

B.Sc.

Chalmers University of Technology

Högskoleingenjörsutbildningen på Designingenjörsprogrammet integrerar tekniska ämnen med designämnen. Produktutveckling innefattar teknik, form, estetik, ergonomi, samt människa- maskininteraktion. Som designingenjör kommer du att få kunskap om och praktisk erfarenhet av helheten i processen att utveckla en produkt. På programmet utbildar vi i ledande programvaror inom såväl digitalproduktmodellering (CAD och CAID), som i grafik. Vi lägger även stor vikt på designmetodiken, det vill säga ett metodiskt sätt att arbeta med produktutveckling. Utbildningen lägger stor vikt vid färdigheter i att kommunicera idéer. Detta görs muntligt, skriftligt och i bildform. För att en produkt skall bli framgångsrik krävs att brukaren förstår och tycker om produkten. Under hela utbildningen tränas du att tänka kundfokuserat.