Download PDF

Work experience

Education

Sep 2000Sep 2009

Zeugnis der fachgebundenen Hochschulreife

Lycée Technique des Arts et Métiers

Technikerausbildung: Fachrichtung Elektrotechnik,  Fachgebiet Kommunikation