Download PDF

ISTORIA MUNCII

Euro Dom Companie Imobiliară

Sep 2014Dec 2014

Agent vînzări bunuri imobiliare

Vinăria Bostavan SRL

Aug 2013Sep 2013

Ajutorul tehnologului şi nemijlocita participare la procesul de producere

EducaŢIE

Universitatea Tehnică a Moldovei  

20102014

Inginer-Manager în Industria Alimentară

Spirit de echipă, experiență de lucru în echipă din facultate, am  participat la proiectele practice propuse și derulate în cadrul facultații. 

Practica Tehnologică la Fabrica de conserve Călărași

Practica Economică/ Tehnologică S.R.L  “Vinăria Bostavan”