Groot Emaus locatie Soest

Deze functie van 2006 - 2011 jongeren met een licht verstandelijke

beperking en gedragsstoornissen in de leeftijd van 8 t/m 14 jaar.

De functie van 2011 - heden jongeren met een licht verstandelijke

beperking en gedragsstoornissen in de leeftijd van 15 t/m 19 jaar

Taken: Persoonlijk begeleidster van jongeren, door hen veiligheid te bieden