Printing tool Download PDF

Celine Ludt

Administrativ Koordinator

Kvalifikasjoner

8
IT kunnskaper

• MS Office for profesjonelle (Excel,Word,PPT)
• Salesforce
• CRM- kundeoppfølgingssystemer

10
Språk 1

• Norsk

10
Språk 2

Engelsk

8
Språk 3

Tysk

Utdannelse

Sep 2014Jun 2015

Administrativ Koordinator

Ecademy

Studiet Administrativ Koordinator gir spisskompetanse i administrativ ledelsesstøtte for toppledere, mellomledere og styrer, så vel som avdelinger og grupper av medarbeidere.En administrativ koordinator har et bredt spekter med ferdigheter for å kunne tilføre vesentlig verdi til selskaper og organisasjoner, og vil bidra til å smøre maskineriet i enhver virksomhet. Det kreves derfor bred kompetanse innen sentrale administrative prosesser og bruk av moderne informasjonsteknologi.

Aug 2012Dec 2015

Human Resource Management

NKS

Hvordan moderne organisasjoner fungerer, struktureres og ledes i dagens høyteknologiske samfunn, og hvordan en kan oppnå strategiske konkurransefordeler gjennom bedriftens viktigste ressurs, medarbeiderne. Hvordan dagens kunnskapsmedarbeider ledes og motiveres til å yte maksimalt for bedriften.

20062007

Hotell og restaurantadministrator

Treider College

Hotell og restaurantledelse

20002003

Generell studiekompetanse

Dønski vgs

Arbeidserfaring

2015D.d

Administrativ Koordinator

BDO Advokater AS
 • Innvalgt som verneombud for Stor-Oslo, samt at jeg er medlem i AMU
 • Leder for Sosialutvalget i BDO:Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av de største eventene i BDO Stor-Oslo med budsjettansvar
 • Ansvarlig for generell kontordrift som den eneste administrative enheten
 • Personaladministrative oppgaver, spesielt ifm nyoppstartede
 • Autoriasjoner og bevillinger,generell oppfølging mot Tilsynet
 • Planlegging og gjennomføring av events og seminarer
 • Fakturamottak for inngående fakturaer og kontering før regnskap
 • Advokatsekretæroppgaver,herunder bistand ifbm rettsaker, kontrakt til nye kunder, korrekturlesning, oversetting, utarbeidelse av dokumenter og materiell.
 • Ansvarlig for forsikringer 
 • Risk Management med kundekontroll på registrering av alle nye kunder/prosjekter
 • Utvikling av annonser og profilering for messer og stands
 • Planlegging og gjennomføring av markedsaktiviteter
 • Ansvarlig for organisering og gjennomføring av årlig advokatseminar, nasjonalt og internasjonalt
 • Sosialansvarlig for avdelingen i tillegg til lederrollen for Sosialutvalget ,BDO Stor-Oslo
 • Administrativ støtte til hele avdelingen, samt våre andre kontorer nasjonalt
 • Utforming av PPT og annet presentasjons materiell
 • Sentralbordfunksjon
20092010

Daglig leder

Celine Kafè, Bærums Verk

• Management og utvikling av konsept
• Personalansvar
• Ansvarlig for daglig drift
• Generell administrasjon av Kafè

Jan 2008Jan 2009

Prosjektkoordinator

Capus HR Management


• Ansvarlig for resepsjon og mottak av kunder og gjester
• Ansvarlig for telefonsentralen og post
• Eventorganisasjon
• Koordinasjon av prosjekter og prosesser innen HR   Management
• Innkalling av kandidater til intervjuer
• Koordinering av intervjuaktivitet
• Administrasjon av personlighetstester (Cut-e)
• Rekrutteringsadministrasjon
• Avtale, møteplanlegging og gjennomføring
• Ansvarlig for hjemmesider
• Utarbeidelse og publisering av stillingsannonser
• Søknadsbehandling og registrering av kandidater
• Ansvarlig for generelle administrative oppgaver for firmaet

20012008

Vertinne

UBC(Ullevål Business Class), Oslo

• Servering i forbindelse med fotballkamper i Business Lounges
• Forberedelse av møter, konferanser og events