პირადი მონაცემები

პირადი მონაცემები

სამუშაო გამოცდილება

Work experience
Jan 2015 - Present

ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტში ქართული სტუდგაერთიანების ხელმძღვანელი

Friedrich-Schiller Universität Jena

ახალგაზრდა ელჩის პროექტის ფარგლებში კულტურული ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება

Feb 2014 - Oct 2014

მუნიციპალური განვითარების ფონდი

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

 მიმდინარე პროექტების  ორგანიზება და კონტროლი

Jun 2013 - Sep 2013

შარმანტ გრუპის ონლაინ შეკვეთების მიუნხენის ფილიალი

Charmant-Group München

ხარისხის კონტროლი

Aug 2012 - Nov 2012

პრაქტიკა მარკეტინგის და მენეჯმენტის განყოფილებაში

კომპანია ,,ჰიპის'' სათაო ოფისი გერმანიაში

საბაზრო სიტუაციისა და არსებული კონკურენტების ანალიზი

განათლება

Education
Oct 2014 - Present

ბიზნეს ადმინისტრირება

ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტი-გერმანია

მაგისტრატურა, მიმართულებით -საერთაშორისო კორპორაციების მართვა

Sep 2009 - Jul 2013

ეკონომიკა და ბიზნეს ადმინისტრირება

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბაკალავრი, მიმართულებით-მენეჯმენტი

Sep 1997 - Jun 2009

მედალოსნის ატესტატი

#2 საჯარო სკოლა

ენები

მშობლიური ენა-ქართული

უცხო ენები:  გერმანული-თავისუფლად

                               ინგლისური-კარგად

                               რუსული-საშუალოდ

დამატებითი უნარები

-ეფექტური ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის უნარი

-ორგანიზატორული უნარ-ჩვევები

-დროის ეფექტურად განაწილების უნარი

-პუნკტუალურობა და დაკისრებული საქმიანობისადმი ადეკვატური პასუხისმგებლობით მიდგომა

-შემოქმედებითი და ანალიტიკური უნარები


კომპიუტერული უნარ–ჩვევები

Windows, Word, Excel, Power Point, Internet