Download PDF

Work experience

Cộng tác viên tại trung tâm truyền hình Nhân Dân

Education

Sinh viên năm 4 Học viện Báo chí và Tuyên truyền

khoa phát thanh-truyền hình

Skills

  • Biết lắng nghe với tinh thần cầu tiến, muốn học hỏi những người đi trước đã có kinh nghiệm chuyên môn vững chắc.
  • Có khả năng làm việc với cường độ cao, sẵn sàng chịu được áp lực trong công việc.

Tin học:Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

             Sử dụng các phần mền liên quan đến dựng phim và xử lý hình ảnh tốt

             Có khả năng sử dụng một số phần mềm chỉnh sửa ảnh, video cơ bản, làm kỹ xảo ( Premire cs6 . after effect cs6 , proshow , photoshop

Ngôn ngữ:Khả năng ngôn ngữ tốt, sử dụng ngôn từ, ngữ pháp chuẩn tiếng Việt