ანა არსოშვილი

История работы

История работы
июня 2012 - окт. 2015

ექთნის დამხმარე

ციციშვილის ბავშთა ახალი კლინიკა -გადაუდებლის განყოფილება

Образование

Образование

მე 40 საჯარო

Сертификаты

Сертификаты
2009 - 2011

მედდის სერტიფიკატი

სამედიცინო კოლეჯი ბარაკონი