Download PDF
 • Hanoi
 • 0938595299

Dang Bui

Sr Developer

Work History

Jul 2015Present

Sr. Developer

Seta International Asia 

Phát triển các phần mềm outsourcing từ Nhật

Kỹ năng

 • HTML5, CSS3, Bootstrap, Mysql, SQL Server, PHP, Responsive, Jquery
 • XML, Rest API, JSON 
 • Server Linux, SSH, Cronjob, Git
 • Yii2 Framework
 • FuelPHP Framework
 • Wordpress

Sản phẩm

Jun 2014Jul 2015

Sr. Developer

Vicenza Tile

Tìm kiếm đưa ra các giải pháp quản lý tổng thể trong nhà máy gạch men Vicenza- Thanh Hóa

Kỹ năng

 • Phần mềm quản lý doanh nghiệp tổng thể CRM, phân tích bài toán quản lý
Jun 2013Jun 2014

Sr. Developer

Spirority .Inc

Phát triển các phần mềm outsourcing từ công ty Spirority .Inc (US)

Kỹ năng

 • HTML5, CSS3, Bootstrap, Mysql, SQL Server, PHP, Responsive, Jquery
 • Server Linux, SSH, Cronjob, Git
 • Symfony2 Framework
 • Wordpress

Sản phẩm

 • Phần mềm hát karaoke Happysingalong
Aug 2011Jun 2013

Giáo viên, Developer

Trường trung cấp CNTT TM. Computer
 • Giảng dạy thực hành môn lập trình web
 • Giảng dạy môn hệ quản trị CSDL SQL Server
 • Xây dựng các hệ thống phần mềm quản lý sinh viên, điểm cho trường

Kỹ năng

 • HTML5, CSS3, Bootstrap, Mysql, SQL Server, PHP, Responsive, Jquery
Feb 2011May 2011

Quản trị website

Công ty cổ phần Vạn Niềm Tin

Quản trị cổng thông tin mua bán Vạn Niềm Tin.

Kỹ năng

 • HTML, CSS, PHP, MySQL

Education

Sep 2007Jun 2011

Computer Science

Hong Duc Univesity

Chúng tôi được đào tạo để làm 1 kỹ sư phần mềm. Trong khi còn là sinh viên tôi luôn tìm tòi học hỏi từ các thầy cô giáo và tài liệu trên mạng. Tôi được giải 3 olympic và giải 3 cuộc thi phần mềm sáng tạo với phần mềm quản lý sinh viên

Skills

Javascript

Jquery, Angular

SQL

MySQL, SQL Server, Oracle

Developer Tool

Git, PHP Storm, NetBean, Navicat,....

Server

CentOS, Apache, SSH, CronJob

PHP

Symfony2 Framework, Yii2, FuelPHP, Wordpress

Portfolio