Download PDF

Text section

  • Học hỏi và nâng cao kinh nghiệm làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.
  • Trau dồi kỹ năng cá nhân cũng như kỹ năng làm việc nhóm.
  • Tìm hiểu và nâng cao kỹ năng lập trình Java và làm việc với cơ sở dữ liệu.
  • Tham gia quan sát các hoạt động thực tế của công ty.

Giới Thiệu Bản Thân

Là sinh viên của Đại Học Bách Khoa Hà Nội, trải qua hầu hết thời gian học sơ qua các bộ môn, cảm thấy bản thân cần phải chọn và tập trung vào một ngôn ngữ lập trình chính để phát triển lâu dài. Hiểu được nhu cầu của thị trường và tư chất của bản thân nên lựa chọn Java là hướng phát triển chính trong tương lai, rất mong muốn đựợc học hỏi từ thực tiễn để trau dồi kiến thức và kỹ năng để phục vụ cho công việc. Dù chưa có kinh nghiệm nhiều  trong thực tiễn nhưng sẽ tích cực học hỏi với tinh thần cao nhất. Với khả năng tự học và trình độ tiếng anh đủ tốt để tra cứu, việc thực tập sẽ không làm ảnh hưởng đến các nhân viên khác trong công ty.

Học vấn

20112015

Công Nghệ Thông Tin

Đại Học Bách Khoa Hà Nội
  • Thiết kế và xây dựng phần mềm.
  • Java Cơ Bản.
  • Thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu.
  • Java Swing.
  • IELTS 4.5

Skills

PHP Basic

Có thể sử dụng, viết và đưa vào họat động website được xây dừng bởi PHP

CSS Basic

Áp dụng và phối hợp với HTML

HTML Basic

Có thể vẽ một website đơn giản với HTML

Java Basic

Có thể tạo và làm việc với một project Java đơn giản

Java Advanced

Thực hành và làm việc với bộ công cụ của Swing