Printing tool Download PDF

Radno iskustvo

2015Present

Savetnik za stanovništvo

Banca Intesa a.d. Beograd

Rad sa računarom

Vozačka dozvola

Ciljevi