Printing tool Download PDF

Work experience

Sep 1996Present

Наставник историје

ОШ"Ђура Јакшић"

Education

VII 

Филозофски факултет

Одсек за историју 

Нови Сад

IV

Гимназија

Мркоњић-Гад

Skills

Такмичења

Пстигнућа ученика којим сам била ментор на такмичењима од општинског до републичког нивоа

Стручно усавршавање
 • Превенција злочина против човечности на примеру хладног рата
 • Електронско учење
 • Алати за Е-учионицу
 • Е-комуникација и Е-сарадња у оквиру школског е-система за подршку настави и школским процесима
 • Електронски тестови
 • Интерактивне табле у настави
 • Обука за примену образовних стандарда у реализацији завршних испита у основном образовању
 • Блог,Твитер и Фејсбук у настави
 • Квалитет уџбеника и његово коришћење
 • Основе мајкрсофт мултипоинт оперативног система
 • Настава у облаку
 • Добра припрема за час-успешан час
 • Претпоставке успешне наставе
 • Електронска провера знања
Информатичка писменост

MS office(Word,Exel,PowerPoint)

OneDrive за складиштење и размену података

Moodle платформа за учење на даљину

Страни језици

Француски

Немачки

Радно искуство

Наставник историје

Одељењски старешина од 1996-2007.

Руководилац Стручног већа 2014/2015.

Лиценца за рад

Испит за лиценцу за наставника положен 1998.