Printing tool Download PDF

Arbetslivserfarenhet

Mar 2015Present

Odlingsspecialist

Svegro AB

 • Internrevision för IP Sigill och GlobalGAP
 • Växthusteknik, bevattning
 • Växtskydd, biologisk bekämpning, inköp av nyttodjur mm, växtskyddsanalys
 • Tester på hållbarhet, odlingsförsök, produktutveckling
Feb 2013Feb 2015

Forskningsingenjör

SweTree Technologies AB

Medverkar i forskningsprojekt med utvecklingen av en automatiserad process för somatisk embryogenes av Picea abies.

  • Planering av experiment samt genomförande, dokumentation och resultatsammanställning
  • Dokumentation och resultatsammanställning i samband med leveranser
  • Sterilt arbete i laboratorium, icke steril hantering inkl. näring och växtskydd av plantor i klimatkammare
  Jan 2013Jan 2013

  Hortonom

  Green Fortune AB

  Inhämtning och sammanställning av material för växthusprojekt åt uppdragsgivare.

  Feb 2011Jun 2012

  Odlingsansvarig/Greenhouse manager

  Orto Novo Växthusodling AB
  • Tester, insamling och sammanställning av odlingsdata
  • Kvalitetskontroll, redovisning till certifieringsorgan (IP Sigill, GlobalGAP) och Miljödatabasen
  • Växthusteknik, klimatstyrning av växthusen med PRIVA, bevattning och näringsanalys
  • Odlingsteknik, planering, inköp av förökningsmaterial och odlingssubstrat
  • Växtskydd, biologisk bekämpning, inköp av nyttodjur mm, växtskyddsanalys
  • Arbetsledning i både produktions- och skördeled samt ordermottagning
  Jun 2008Aug 2010

  Inköp- och försäljningsassistent sommartid

  AB Banan-Kompaniet
  • Order och transportbeställning för krav- och Fair Trade-bananer, fakturakontering
  • Sammanställning av försäljning och statistik med rapportering till Europakontoret
  Mar 2010Apr 2010

  Praktik som marknadskoordinator

  Svenskt Matforum AB
  • Webbadministration, marknadsanalys och evenemangsförberedelser, sitelansering
  Apr 2004Aug 2004

  Varupåfyllare, kundservicemedarbetare, kassabiträde

  IKEA

  Jan 2003Mar 2004

  Vikarie, receptionist, varupåfyllare, kontorsassistent

  Flera arbetsgivare

    Strängnäs och Bromma kommun, Grafikens Hus, BR Leksaker, Svenska Brandskyddsföreningen.

     Utbildning

     Sep 2004Oct 2009

     MSc Biologi & Hortonomexamen

     Sveriges Lantbruksuniversitet LTJ

     Masterexamen i huvudämnet biologi och yrkesexamen som hortonom från SLU, Alnarp. Ämnen: hortikultur, systematisk botanik, genetik, växtfysiologi, ekologi, marknadsföring, statistik, trädgårdsekonomi, miljöanpassad produktion, avancerad växtförädling, växtskydd, växtproduktlära, molekylär evolution, molekylär ekologi, miljöekonomi, avancerad växtstressfysiologi, toxikologi och nutrition. 

     UTLANDSSTUDIER vid University of Manitoba, Winnipeg, Canada, Faculty of Agricultural and Food Sciences.

     UPPDRAG som vice ordförande och ordförande för Hortonomstuderanderådet.

     EXAMENSARBETEN BSc "Obtaining high quality textile fibre from industrial hemp through organic cultivation" och MSc "Analysis of Swedish Accessions of Phaseolus vulgaris L. using SSR markers" på NordGen, åt Centrum för Biologisk Mångfald inom Programmet för Odlad Mångfald.

      Publikationer

      Sociala medier

      Vem ni anställer?