Arbetslivserfarenhet

Work History
Feb 2013 - Present

Forskningsingenjör

SweTree Technologies AB

Medverkar i forskningsprojekt med utvecklingen av en automatiserad process för somatisk embryogenes av Picea abies.

 • Planering av experiment samt genomförande, dokumentation och resultatsammanställning
 • Dokumentation och resultatsammanställning i samband med leveranser
 • Sterilt arbete i laboratorium, icke steril hantering inkl. näring och växtskydd av plantor i klimatkammare
Jan 2013 - Jan 2013

Hortonom

Green Fortune AB
 • Inhämtning och sammanställning av material för växthusprojekt åt uppdragsgivare.
Feb 2011 - Jun 2012

Odlingsansvarig/Greenhouse manager

Orto Novo Växthusodling AB
 • Tester, insamling och sammanställning av odlingsdata
 • Kvalitetskontroll, redovisning till certifieringsorgan (IP Sigill, GlobalGAP) och Miljödatabasen
 • Växthusteknik, klimatstyrning av växthusen med PRIVA, bevattning och näringsanalys
 • Odlingsteknik, planering, inköp av förökningsmaterial och odlingssubstrat
 • Växtskydd, biologisk bekämpning, inköp av nyttodjur mm, växtskyddsanalys
 • Arbetsledning i både produktions- och skördeled samt ordermottagning
Jun 2008 - Aug 2010

Inköp- och försäljningsassistent sommartid

AB Banan-Kompaniet
 • Order och transportbeställning för krav- och Fair Trade-bananer, fakturakontering
 • Sammanställning av försäljning och statistik med rapportering till Europakontoret
Mar 2010 - Apr 2010

Praktik som marknadskoordinator

Svenskt Matforum AB
 • Webbadministration, marknadsanalys och evenemangsförberedelser, sitelansering
Apr 2004 - Aug 2004

Varupåfyllare, kundservicemedarbetare, kassabiträde

IKEA

Jan 2003 - Mar 2004

Vikarie, receptionist, varupåfyllare, kontorsassistent

Flera arbetsgivare

Strängnäs och Bromma kommun, Grafikens Hus, BR Leksaker, Svenska Brandskyddsföreningen.

Utbildning

Education
Sep 2004 - Oct 2009

MSc Biologi & Hortonomexamen

Sveriges Lantbruksuniversitet LTJ

Masterexamen i huvudämnet biologi och yrkesexamen som hortonom från SLU, Alnarp. Ämnen: hortikultur, systematisk botanik, genetik, växtfysiologi, ekologi, marknadsföring, statistik, trädgårdsekonomi, miljöanpassad produktion, avancerad växtförädling, växtskydd, växtproduktlära, molekylär evolution, molekylär ekologi, miljöekonomi, avancerad växtstressfysiologi, toxikologi och nutrition. 

UTLANDSSTUDIER vid University of Manitoba, Winnipeg, Canada, Faculty of Agricultural and Food Sciences.

UPPDRAG som vice ordförande och ordförande för Hortonomstuderanderådet.

EXAMENSARBETEN BSc "Obtaining high quality textile fibre from industrial hemp through organic cultivation" och MSc "Analysis of Swedish Accessions of Phaseolus vulgaris L. using SSR markers" på NordGen, åt Centrum för Biologisk Mångfald inom Programmet för Odlad Mångfald.