Personalista

Student Agency s.r.o.

Kompletné zastrešenie agendy výberového procesu pre RegioJet Slovensko a Česká republika

  • Účasť na plánovaní personálnych projektov, vypracovanie harmonogramu personálnych náborov, voľba stratégií a metód výberu
  • Tvorba, zadávanie a optimalizácia inzercie, selekcia prijatých životopisov na základe požadovaných kľúčových kompetencií, testovanie jazykových zručností kandidátov a vyhodnocovanie telefonického interview
  • Návrh, realizácia a vyhodnocovanie Assessment Centier, administrácia psychodiagnostických nástrojov, vedenie behaviorálnych pohovorov

Personálne aktivity

  • Administratíva spojená s nástupom zamestnancov, zabezpečovanie vstupných/periodických zdravotných prehliadok, príprava pracovno-právnej dokumentácie
  • Organizácia a vykonávanie školení BOZP a interných školení, adaptácia nových zamestnancov
  • Podpora manažérov v oblasti personalistiky a Zákonníka práce, poradenstvo zamestnancom v otázkach pracovného práva
  • Pravidelné hodnotenie pracovného výkonu zamestnancov, operatívne navrhovanie opatrení smerujúcich k zefektívneniu pracovných podmienok a výkonu zamestnancov, vedenie výstupných pohovorov

Personálny marketing

  • Spolupráca s PR oddelením, koncipovanie kreatívnych náborových aktivít, realizácia náborových kampaní
  • Zastrešenie podujatia „Deň s RegioJetom“ – plánovanie rozpočtu, tvorba a implementácia marketingovej stratégie, zabezpečenie personálu, organizácia a koordinácia dodávateľov, zodpovednosť za plynulý priebeh akcie, operatívne riešenie neštandardných situácií