Download PDF

Bas Evers

Jeugd Professional | Social Worker | Jongerenwerker |Ideeëngenerator| 

 Pitch

Ik ben de social worker die er voor zorgt dat beslissingen niet overhaast gemaakt worden. Ben een teamplayer, heb oog voor het grotere geheel (zowel binnen- en buiten het team of organisatie) en lever een bijdrage aan ontwikkelingen in het werkveld.

Kenmerkend voor mij is het genereren van ideeën en het op zoek gaan naar nieuwe verbindingen. Deze kwaliteit sluit aan bij mijn grondhouding; denken in mogelijkheden.
In mijn contact ben ik laagdrempelig en in staat een veilig klimaat te creëren. 
Ik hecht veel waarde aan het geven van vertrouwen aan mensen en hen te stimuleren in hun eigen ontwikkeling.

Ik participeer in meerdere casuïstiekoverleggen betreft jongeren, voer begeleidingsgesprekken en stem acties af met netwerkpartners.
Tevens ben ik als cultuurcoach actief, waarbij het stimuleren van jeugd voorop staat om deel te nemen aan culturele activiteiten. De verbinding zijn tussen culturele organisaties, onderwijs en jongeren is een van de doelstellingen.

Ik ben een afgestudeerd Social Worker (Maatschappelijk Werker) met een brede ervaring, op onder andere de volgende gebieden:

  •  Accommodatiegebonden en ambulant jongerenwerk;
  •  Wijkgericht Werken;
  •  Cultuurcoach   
  •  Coachende gespreksvoering;
  •  Begeleiden van vluchtelingen bij hun integratie;
  •  Groepsbegeleiding;
  •  Hulpverlenende gespreksvoering.

Loopbaan

Aug 2010Present

Jongerenwerker 

Stichting De Welle te Nijverdal / Wierden

All-round jongerenwerker. Jongerenwerk houdt zich bezig met het contact leggen met jongeren en het voorbereiden van deze jongeren voor de maatschappij. Houd me bezig met preventiewerk, bijvoorbeeld in de zin van voorlichtingen op scholen, individuele gespreksvoering, coaching en het stimuleren / activeren van jongeren om zelf initiatief te tonen. Heb een intermediaire functie; maak jongeren de weg wijs. Begeef me ook op straat en werk outreachend. Naar de jongeren toe. Bij voorkeur voordat er rondom een groep jongeren overlast heerst, maar kan ook zijn nadat er via een netwerkpartner of uit de wijk een overlastsignaal is binnen gekomen.

Apr 2015Present

Jongerenvertegenwoordiger Netwerk Sociale Zekerheid

Stichting De Welle te Nijverdal
Als jongerenwerker heb ik zitting het Netwerk Sociale Zekerheid. Dit orgaan functioneert als een participatieraad waar ik als vertegenwoordiger van jongeren uit de gemeente Hellendoorn zitting in heb. Het netwerk heeft een adviserende rol voor het college van B&W, wat betreft thema's die relatie hebben tot werk, inkomen, (re)-integratie.
Aug 2013Present

Cultuurcoach

Stichting De Welle te Nijverdal

Vanuit mijn functie als jongerenwerker houd ik me bezig met cultuur en jongeren. Het activeren van jongeren om kennis te maken met cultuur of hun bestaande kennis uit te breiden behoort bij de doelstellingen. Tevens ben ik hier een verbinder, bijvoorbeeld tussen een culturele organisatie, onderwijs en jongeren.

Sep 2012Present

Lid van de Ondernemingsraad

Stichting De Welle

Ben als lid van de Ondernemingsraad betrokken bij de gehele instelling en praat met de bestuurslaag van de organisatie. Hierbij te maken met advies- en instemmingsrecht en vertegenwoordigen belangen achterban.

Sep 2008Jun 2010

Stage i.h.k.v. HBO Bachelor Social Work

Stichting VluchtelingenWerk Nijverdal / Hellendoorn

Als onderdeel van mijn opleiding MWD, heb ik stage gelopen bij Stichting VluchtelingenWerk Nijverdal/Hellendoorn.

Ik heb me hier bezig gehouden met het begeleiden en ondersteunen van statushouders in de gemeente Hellendoorn. Zowel begeleiding verleend op juridisch vlak m.b.t. asielprocedures, als taalondersteuning, als sociaal culturele activiteiten. Doel hierbij is integratie in de Nederlandse samenleving enerzijds en af en toe ook voorbereiden op vertrek naar thuisland anderzijds.

20072009

Groepsleider / Individueel Begeleider

Start People - Medi Interim te Deventer

Heb gewerkt als tijdelijke werknemer voor stichting Trajectum. Dit is een welzijnsorganisatie die beschikt over woongroepen voor mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblematiek.

Hier de functie vervuld van groepsleider en individueel begeleider. Hierbij gericht op het aanbrengen van dagstructuren, individuele gespreksvoering met cliënten en het bijdragen aan een optimaal leefklimaat voor de mensen binnen de woonvorm.

Sep 2006Jun 2007

Stage i.h.k.v MBO - Sociaal Pedagogisch Werk (niveau 4)

Pluryn Werkenrode Groep - De Beele te Voorst

Laatste jaarstage van mijn studie Sociaal Pedagogisch Werk niveau 4.

De Beele is een achtervanginstelling voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblematiek. Hier de functie vervuld van groepsleider gericht op het aanbrengen van dagstructuren, individuele gespreksvoering met cliënten en het bijdragen aan een optimaal leefklimaat voor de mensen binnen de woonvorm. 

Sep 2005Jun 2006

Stage i.h.k.v. MBO Sociaal Pedagogisch Werk (niveau 4)

Iriszorg - Het Hooge Land te Beekbergen

De locatie Het Hooge Land in Beekbergen is een sociaal pension voor dak- en thuislozen. Heb hier stage gelopen op een groep volwassenen die te maken hadden met psychische- en drugsproblematiek. 

Diploma's / Certificaten

2015

HBO Bachelor Social Work (Maatschappelijk Werk & DIenstverlening)

Saxion Hogescholen, Enschede
2015

Cursus 'Signaleren in een Wijknetwerk'

Saxion Hogescholen, Enschede
2015

Training 'Klantegerichte Communicatie'

Van Halteren Consultancy
2015

Bedrijfshulpverlening (ieder jaar herhaald)

G4S
2013

Training 'Jongeren en verslaving'

Tactus Verslavingszorg
2011

Minor 'Zorgmarkt in Actie'

Saxion Hogescholen, Enschede
2011

Traning 'Start- en Programmatraining'

Scouting Nederland
2010

Sociale Hygiëne

Stichting Vakbekwaamheid Horeca
2007

MBO - Sociaal Pedagogisch Werk (niveau 4) 

ROC Aventus, Deventer

Aanbevelingen

Yvonne Posthuma
Sociaal Makelaar Stichting De Welle

Bas heb ik een aantal jaren geleden leren kennen als stagiaire bij Vluchtelingenwerk (onderdeel van Stichting de Welle) . Toen al was hij een enthousiaste jongen die precies wist wat hij wilde en ging hij een goed inhoudelijk gesprek niet uit de weg.
Het was dan ook niet moeilijk om het aan te bevelen toen De Welle op zoek was naar een jongerenwerker.
In de afgelopen jaren heb ik als opbouwwerker vaak met hem samengewerkt. Mijn ervaring is dat deze twee beroepssoorten elkaar goed aanvullen in het wijk/buurt werk cq social work. Waar ik de “oudere” bewoners activeerde stond ik naast een gedreven Bas die de jongeren motiveerde om zich in te zetten voor iets wat zij wilde realiseren zoals een ontmoetingsplek voor jongeren. Bas is ondernemend en weet door middel van zijn creativiteit jongeren resultaat gericht bij een project te betrekken.
Maar niet alleen gaat hij in gesprek met jongeren, ook met volwassenen legt hij diverse contacten en bouwt hij zo zijn netwerken op. Wanneer Bas een idee heeft brengt hij dit ter sprake en creëert draagvlak, of het nu gaat om burgers of professionals.
Ik vind het leuk om Bas aan het werk te zien, hij heeft hart voor de organisatie en gaat ervoor de volle 100% voor. Hij is een natuurtalent met veel expertise en ben er trots op, hem als mijn collega te mogen hebben.

Evelien Hondebrink

Ideeëngenerator | hartenjager voor alleenstaande 55-plussers | talent voor creatieve oplossingen

Bas is een kei in het scheiden van de hoofd- en bijzaken. Hij weet als geen ander de juiste vragen te stellen, situaties te doorgronden en de vinger op de gevoelige plek te leggen. Sparren met Bas werkt verhelderend en levert je inzichten op waar je iets aan hebt. 
Daarnaast is hij een super fijn persoon in de omgang. Hij heeft humor en weet ook nog eens veel van internettoepassingen en ICT.

Neventaken

  • Collectant voor de Hartstichting