Printing tool Download PDF

Work experience

Aug 2014Present

Student

Nackademin
- Tillverkar grafiska applikationer i C#, till exempel spel och komplexa användargränssnitt med XAML - Tillverkar avancerade webb- och nätverksapplikationer i C# + ASP.NET tillsammans med .NET- klasser och databaser samt webb-API:er, signalR och WebSockets - Tillverkar HTML-applikationer med HTML5, CSS och JavaScript samt JQuery, Angular - Utvecklar databasapplikationer med SQL Server integrerat med Entity Framework och C# - Utvecklar applikationer i Microsoft Azure Molntjänst