ANTONIO PRTENJAČA

  • Zagreb, Hrvatska
ANTONIO PRTENJAČA

Baccalaureus porezne struke

SAŽETAK

                         

RADNO ISKUSTVO

Work History
Apr 2015 - Present

Mlađi savjetnik u poreznom odjelu

Crowe Horwath Tax and Accounting d.o.o.

Odgovori na porezna pitanja

Podnošenje PDV, PDV-S, PPO, INO PPO i ostalih obrazaca

Rad na due diligence-u

Knjiženja URA / IRA

Pisanje stručnih članaka

Rad na Newsletterim-a

Komunikacija s klijentima

Apr 2014 - Apr 2015

Suradnik za poreze

Verlag Dashöfer d.o.o. 

Odgovori na porezna pitanja

Pisanje stručnih članaka

Predavač na online i video seminarima za poreze

Jul 2012 - Aug 2014

Vanjski suradnik za poreze

Poslovni dnevnik - (24sata d.o.o.)

Članci iz područja poreza za portal i tiskano izdanje

Izrada e-publikacija na porezne teme 

Predavač na jednodnevnim seminarima u „Poslovnom centru znanja“ 

Predavač na "Poslovnom uzletu" u Zagrebu

OBRAZOVANJE

Education

Ekonomski fakultet u Rijeci

Nastavni centar Bjelovar

Razlikovni program za upis na diplomski sveučilišni studij ekonomije

Baccalaureus porezne struke

Pravni fakultet Zagreb

Studijski centar za javnu upravu i javne financije

Smjer: porezno pravo

Tema završnog rada: „Prijava poreza na dobit u 2014. godini“

Demonstrator na Katedri za financijsko pravo i financijsku znanost

CERTIFIKATI

Certifications

Knjigovođa

Institut za management

Certifikat iz područja knjigovodstva

STRANI JEZICI

Engleski jezik - napredno u govoru i pismu, poslovni engleski na dnevnoj bazi

Francuski jezik - pasivno u govoru i pismu (Alliance Française – debutant), jedna godina učenja

SEMINARI, TRIBINE I EDUKACIJE

Trening "Transferne cijene", Crowe Horwath Hrvatska,2015, Zagreb, Hrvatska

Trening "Financije za nefinancijaše", Crowe Horwath Hrvatska,2015, Zagreb, Hrvatska

„Mala škola ljudskih prava“, Elsa–Zagreb; 23.-27. veljače 2015., Zagreb, Hrvatska

Tribina „Predstečajna nagodba“, Udruga Pravnik, 2014., Zagreb, Hrvatska

Tribina „Mirenje i arbitraža“, Hrvatsko društvo za pravo i ekonomiju, 2014., Zagreb, Hrvatska

DODATNE VJEŠTINE

Vozačka dozvola "B" kategorije izdana U PU Sesvetska 11.11.2005.

Napredne vještine poznavanja rada na PC-u (MS Office, Internet pretraživač....)

Osnovno poznavanje knjigovodstvenog programa 4D Wand