Printing tool Download PDF

Summary

Olen toiminut palvelu- ja IT-alalla, koulumaailmassa sekä 3. sektorilla monipuolisissa tehtävissä. Ne ovat luoneet laaja-alaista ymmärrystä ympäröivän maailman erilaisista tarpeista. Tunnen kokemukseni vuoksi hyvin eri aloja. Kokemusta löytyy esim. asiakaspalvelu, myynti, markkinointi (sisältäen viestinnän) sekä rekrytoinnit, talous- ja henkilöstöasiat. Olen myös monissa työtehtävissäni kouluttanut henkilökuntaa ja uusia työntekijöitä. Olen opettanut sosiaalisen median palveluiden sekä tietotekniikan peruskäyttöä kaiken ikäisille niin koulutuksieni kuin vapaaehtoistöitteni kautta yrityksille, 3. sektorin työkokeilijoille, järjestöille sekä eläkeläisille ja opettajille niin lähiopetuksena kuin verkossa. Olen toiminut opettajana ja kouluttajana myös muiden aihealueiden merkeissä esim. asiakaspalvelu, viestintä sekä mara-alan kurssit. Olen palvelut yksityis- ja yritysasiakkaita niin face-to-face, puhelimitse kuin sosiaalisen median palveluidenkin kautta. Olen hoitanut myös asiakaspalautteet ja sidosryhmäyhteistyön sekä kehittänyt toimintaa ja ohjeistuksia. Olen palvellut sekä sisäisiä että ulkoisia asiakkaita, hoitanut myynnin tukea ja hoitanut myynnin raportointia ja laatuauditoinnit.

 Nautin niin sisäisten kuin ulkoistenkin asiakkaiden auttamisesta. Hallitsen hyvin kokonaisuuksia Sosiaalisen median palveluidenkaan käyttö ei ole ollut työssäni vierasta. Olen mukana yhdistystoiminnassa sekä teen vapaaehtoistöitä mm. opettaen kaiken ikäisiä somen maailmaan niin lähiopetuksessa kuin verkossa. Olen kehittänyt yhteistyötä eri viranomaistahojen sekä järjestö- ja liike-elämän yhteistyökumppaneiden kanssa. Olen laatinut oppaita perehdyttämiseen ja sisäisten toimintojen sekä asiakaspalvelun kehittämiseen. Teen haamuostoja - laadun ja asiakaspalvelun kriittiset tekijät ovat tulleet tutuksi. Testiostot ovat opettavaisia ja haasteellisia, olen oppinut katsomaan palvelutapahtumia monien eri ketjujen ja alojen konseptien mukaisesti. Asiakasrajapinnassa palvelutapahtumat & asiakaskokemukset ovat monen osatekijän summa ja palveluprosessin aikana on paljon mahdollisuuksia saada asiakkaalle mieleenpainuvia elämyksiä.

Minulla on positiivinen asenne, olen oma-aloitteinen ja vastuuntuntoinen. Kärsivällisyyttä ja pitkää pinnaa löytyy laadukkaan lopputuloksen aikaansaamiseksi. . Laadukas työn jälki on tärkeää, olen tunnollinen ja tarkka töissäni. Viihdyn ihmisten parissa heitä auttaen. Organisoin mielelläni hommia sujumaan paremmin. Olen tottunut työskentelemään ohjaustehtävissä ja koordinoimaan toimintaa. Pystyn opettaja- ja kouluttajakokemukseni ja koulutukseni myötä hoitamaan erilaisia infoja sekä koulutuksia. Erilaisten raporttien ja yhteenvetojen teko on tuttua. Olen hoitanut yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Minulla on hyvät ATK-, viestintä- ja vuorovaikutustaidot. Pystyn myös auttamaan yrityksiä digitaalisuuden tuomissa uusissa mahdollisuuksissa niin sisäisessä kuin ulkoisessakin viestinnässä ja dialogissa. Laadukas työn jälki on tärkeää, olen tunnollinen ja tarkka töissäni. Monipuolisen kokemuksestani on hyötyä monissa eri tehtävissä. Jos en jotain osaa niin opettelen! Sijainti ei ole este! Olen avoin uusille haasteille

Työkokemus

Jan 2014Present

hygieniapassi-testaaja

Mahkonen Anne

Asiakaspalvelun, sosiaalisen median ja pilvipalveluiden palvelut ja niiden käytön opetus, työnhaun ohjaus, Hygieniapassikoulutukset ja testaukset tilauksesta esim. Ukko.fi-palvelun kautta


2007Present

Testiostaja

Palvelu Plus Oy 

eri alojen ja yritysten haamuostot

20142014

Sosiaalisen median opetus ja projektit

Savon Taitajat

Olen opettanut sosiaalisen median palveluja Savon taijaien eri henkilöstörymille sekä kehittänyt yrityksen toimintaa ja suunnitellut kursseja.

20142014

Sosiaalisen median opetus yhdistykselle 

Järjestötalo Kolomonen 

Savonlinnan seudun yhdistyksille sosiaalisen median opetus

20132014

Toimistonhoitaja 

Savonlinnan Seudun Diabetes ry 

Asiakaspalvelu, myynti, markkinointi, viestintä sosiaalisen median palvelut, sidosryhmäyhteistyö, rahastontonhoito

Mar 2013May 2013

Sosiaalisen media kurssi

Puruvesi Opisto 

Tule tutuksi Internetin kanssa

opi käyttämään Facebookia, Skypeä ja Twitteriä

ja saa vinkkejä muidenkin

sosiaalisen median palveluiden käyttöön

20062012

Testiostaja

GAPbuster Worldwide

eri alojen ja yritysten haamuostot

Aug 2011Dec 2011

Opettaja

Pirkanmaan koulutuskonserni kuntayhtymä

matkailupalvelut

Jul 2010Sep 2011

Yksikön päällikkö

Restel Liikenneasemat Oy

Asiakaspalvelu, myynti, markkinointi, viestintä henkilöstöjohtaminen, rekrytointi, koulutus, sidosryhmäyhteistyö, aseman rahaliikenne, tavararyhmähallinta, inventaarit, tavaranhankinta, asiakaspalautteet, työjohto ja ohjaus, työvuorolista, koulutus, perehdyttäminen, toiminnan kehittäminen, tuotevalmistus,  ym ym ym

20082009

Asiakaspalautteen ja markkinoinnin projektitehtävät 

Kruunupuisto

asiakaspalautteet, sisäinen yrityskuvatutkimus,

Oct 2005Mar 2006

Työharjoittelu: markkinointi

HOtelli Herttua

Myynti ja markkinointi, asiakaspalautteet

2005

Vastaanottovirkailija

Kruunupuisto

Asiakaspalvelu, myynti, markkinointi, puhelinvaihde, postitukset, arkistointi, sidosryhmäyhteistyö, tilastot, raportointi

Dec 1999Oct 2001

Myymäläpäällikkö

Riihimäen Puhelin

Asiakaspalvelu, myynti, markkinointi, sidosryhmäyhteistyö, koulutukset, tapahtumat, tuotevastuu

Mar 1993Jan 2001

Palveluesimies, myyntiryhmän esimies, myyntisihteeri,myyntiassistentti         myyntineuvottelija,       

Elisa

Olen palvelut yksityis- ja yritysasiakkaita niin face-to-face, puhelimitse kuin sosiaalisen median palveluidenkin kautta. Olen hoitanut myös asiakaspalautteet ja sidosryhmäyhteistyön sekä kehittänyt toimintaa ja ohjeistuksia. Olen palvellut sekä sisäisiä että ulkoisia asiakkaita, hoitanut myynnin tukea, rekrytoinut henkilökuntaa ja kehittänyt sekä hoitanut myynnin raportointia ja laatuauditoinnit. Sosiaalisen median palveluidenkaan käyttö ei ole ollut työssäni vierasta

Mar 1992Nov 1993

Kahvilatyöntekijä

Piccafe

asiakaspalvelu ja myynti sekä tuotteiden valmistus

Jun 1992Aug 1992

Ravintolapäällikön sijainen

Restel

Asiakaspalvelu, myynti, inventaarit, tilaukset

Aug 1990Jul 1991

Lehtori

Kuopion hotelli- ja ravintolaoppilaitos

hotelli- ja matkailupalvelut, työnjohto

Sep 1989Dec 1989

Hotelli- ja ravintolapäällikkö

Tahkon kylpylä

kokonaisvaltainen hotelli-ravintolan toiminnan käynnistys

Aug 1988Sep 1989

Vastaava hoitaja

Kansalliskauppa Hotelli Kuopio

tulosvastuullinen hotelli- ja ravintolaesimies sekä Kansalliskaupan hotelli- ja ravintolalinjan

markkinointi

19751988

Lisäksi olen työskennellyt aikaisemmin seuraavissa tehtävissä

useita työnantajia

Emäntä, ravintolaemäntä, salinvalvoja, kodinhoitaja, vastaanottovirkailija, matkatoimiston myyntivirkailija, tilaustenhankkija, siivooja, keittiöapulainen, porrassiivooja, puutarhatyöntekijä, pakkaaja-kuljettaja

Koulutus

Aug 2014Mar 2016

restonomi YAMK

MAMK

palveluliiketoiminta

Aug 2011Jun 2013

AmO ammatillinen opettaja

HAMK Opettaja korkeakoulu
Aug 2004May 2008

restonomi AMK

MAMK
Aug 1985May 1988

restonomi

Haaga Instituutti

Kurssit

Jan 2016Mar 2016

Työpaikkaohjaaja

ESEDU
  • Työpaikalla järjestettävän koulutuksen, ammattiosaamisen näyttöjen ja tutkintotilaisuuksien suunnittelu
  • Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi
  • Opiskelijan tai tutkinnon suorittajan osaamisen arviointi
Jan 2016Feb 2016

Ilmaiset nettiohjelmat yhdistyksen käytössä –verkkokoulutus

Kansalaisfoorumi
Sep 2015Dec 2015

Johdon informaatiojärjestelmien kehittäminen 

JAMK

Johdon informaatiojärjestelmä, toiminnanohjausjärjestelmät, toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton ja kehittämisen haasteet, Käsiteltäviä asioita ovat lisäksi taloushallinto, logistiikka, myynti, markkinointi, asiakas- ja toimittajahallinta sekä henkilöstöhallinto ja tuotannonohjaus. Opintojakso sisältää sekä järjestelmäosaamista että liiketoiminnan ohjaamisen substanssiosaamista.

Mar 2015Jul 2015

Digitaaliset oppimateriaalit rikastuttamassa oppimista, MOOC 

JAMK

Kurssilla perehdytään digitaalisten aineistojen monimuotoisuuteen. Opintojakson aikana opittiin etsimään, valitsemaan ja jakamaan tietovarantoja. Sai tietoa digitaalisten aineistojen kuluttamiseen liittyvistä tekijänoikeuksista sekä tutustui verkostojen merkitykseen digitaalisten aineistojen, oppimateriaalien ja aihioiden löytämisessä.

Apr 2015Jun 2015

Itsensä johtaminen, MOOC

JAMK

Kurssin teemoja ovat

  1. Tavoitteellisuus ja motivaatio
  2. Itsetuntemus, itsetunto ja itseluottamus
  3. Henkilökohtaisen hyvinvoinnit osa-alueet
  4. Ajankäytön hallinta
  5. Stressin hallinta ja muutosvalmius
  6. Tunneälykkyys ja henkilökohtainen vuorovaikutus.

Kurssin käytyä pystyy asettamaan työhön ja henkilökohtaiseen elämäni liittyviä tavoitteita ja motivoimaan itseänsä niiden saavuttamiseksi. Pääsee alkuun itsesi tuntemisessa ja kykenet vahvistamaan itsetuntoaan. Pystyy kehittämään fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja ammatillista hyvinvointia. Ajankäyttö, stressinhallintasi ja muutosvalmius paranee. Kehittyy tunteiden hallinnassa ja vuorovaikutustyylissäsi. 

Mar 2015Jun 2015

Digitaalinen media opetuksessa ja oppimisessa, MOOC 

TOPIK

Opiskelija tunnistaa digitaalisen median peruskäsitteet, ymmärtää yleisimpien digitaalisen median tuottamiseen tarkoitettujen laitteiden ja sovellusten käyttöperusteet sekä kykenee suunnittelmaan ja toteuttamaan opetus- tai koulutuskäyttöön soveltuvan digimediatuotteen

Jan 2015Apr 2015

Urasuunnittelu ja  työnhaku

MAMK
May 2013Dec 2013

Yhteisömanageri 

Otavan Opisto 
Jan 2013Dec 2013

Verkkoluotsi-koulutus Netti ohoi-projekti 

Maa- ja kotitalousnaiset 
Sep 2012Feb 2013

Matkailun verkkoliiketoiminta 

Avoin yliopisto (Itä-Suomen yliopisto)

Opintojakson perehdyttää teknologian aiheuttamaan muutokseen matkailualalla. Opiskelija oppii ymmärtämään niitä tekijöitä, jotka ovat aiheuttaneet tämän muutoksen ja näiden vaikutuksia matkailun liiketoimintaan. Opintojakson aikana opitaan sähköisen verkkoliiketoiminnan keskeiset käsitteet ja tutustutaan sen uusimpiin työkaluihin. Opiskelija perehtyy Internetin käyttöön sähköisenä markkinointikanavana matkailuyrityksen liiketoiminnassa. Opiskelija oppii tarkastelemaan matkailun ja teknologian yhteistä rajapintaa niin yrittäjän, asiakkaan kuin matkailututkijankin näkökulmasta.

19821992

Lisäksi olen käynyt aikaisemmin myös seuraavia kursseja

MKT-tutkinto, palvelujen markkinointi-opintolinja, (Markkinointi-instituutti), Johdon pätevöitymisohjelma –kurssi (Johtamistaidon Opisto), Yrittäjyys ja englannin liikekieli (Markkinointi-instituutti), Mikron hyötykäyttökurssi, Järjestysmieskurssi, Hotellin tietojärjestelmät –kurssi, Opinnäytetyön ohjauskoulutus -kurssi, Yrittäjän peruskurssi, Asiakaspalvelukurssi

Taidot

ATK
Kokonaisvaltainen liiketoimintaosaaminen  
Koulutus-, ohjaus-, tuki- & kehitystehtävät
some ja siihen liittyvät koulutukset
CEM asiakaslähtöinen laadukas asiakaspalvelu, markkinointi ja viestintä
Hygieniapassi-osaamistestaaja ja koulutukset
Palvelun laatutaso-, sisäinen markkinointi- ja yrityskuvatutkimukset

Some ja siihen liittyvät koulutukset


Suosittelijat

Pirjo Tuominen, ohjaava opettaja, HAMK puh. 050 576 3872 ([email protected])

Tero Tuominen koulutuspäällikkö Pirko puh. 050 309 6404 ([email protected])

Pekka Räinä (Hotelli Herttua esimies) puh. 044 260 9261
Heikki Pitkänen henkilöstöpäällikkö Linnanmäki (Elisa esimies) puh. 050 520 3046.

Harrastukset

Hyötyliikunta ja ulkoilu, hiihto, pihatyöt, jumppa, retkeily, avantouinti, kuntosali, talkoot, vapaaehtoistyön urheilun ja sosiaalisen median parissa (mm. vertaistukiohjaajana opettaa ikääntyviä, järjestöihmisiä ja liikeyritysten henkilökuntaa sosiaalisen median pariin), yhteisömanagerointi, testiostot, some, yhteisökehittäminen