Summary

Olen toiminut palvelu- ja IT-alalla, koulumaailmassa sekä 3. sektorilla monipuolisissa tehtävissä. Ne ovat luoneet laaja-alaista ymmärrystä ympäröivän maailman erilaisista tarpeista. Tunnen kokemukseni vuoksi hyvin eri aloja. Kokemusta löytyy esim. asiakaspalvelu, myynti, markkinointi (sisältäen viestinnän) sekä rekrytoinnit, talous- ja henkilöstöasiat. Olen myös monissa työtehtävissäni kouluttanut henkilökuntaa ja uusia työntekijöitä. Olen opettanut sosiaalisen median palveluiden sekä tietotekniikan peruskäyttöä kaiken ikäisille niin koulutuksieni kuin vapaaehtoistöitteni kautta yrityksille, 3. sektorin työkokeilijoille, järjestöille sekä eläkeläisille ja opettajille niin lähiopetuksena kuin verkossa. Olen toiminut opettajana ja kouluttajana myös muiden aihealueiden merkeissä esim. asiakaspalvelu, viestintä sekä mara-alan kurssit. Olen palvelut yksityis- ja yritysasiakkaita niin face-to-face, puhelimitse kuin sosiaalisen median palveluidenkin kautta. Olen hoitanut myös asiakaspalautteet ja sidosryhmäyhteistyön sekä kehittänyt toimintaa ja ohjeistuksia. Olen palvellut sekä sisäisiä että ulkoisia asiakkaita, hoitanut myynnin tukea ja hoitanut myynnin raportointia ja laatuauditoinnit.

 Nautin niin sisäisten kuin ulkoistenkin asiakkaiden auttamisesta. Hallitsen hyvin kokonaisuuksia Sosiaalisen median palveluidenkaan käyttö ei ole ollut työssäni vierasta. Olen mukana yhdistystoiminnassa sekä teen vapaaehtoistöitä mm. opettaen kaiken ikäisiä somen maailmaan niin lähiopetuksessa kuin verkossa. Olen kehittänyt yhteistyötä eri viranomaistahojen sekä järjestö- ja liike-elämän yhteistyökumppaneiden kanssa. Olen laatinut oppaita perehdyttämiseen ja sisäisten toimintojen sekä asiakaspalvelun kehittämiseen. Teen haamuostoja - laadun ja asiakaspalvelun kriittiset tekijät ovat tulleet tutuksi. Testiostot ovat opettavaisia ja haasteellisia, olen oppinut katsomaan palvelutapahtumia monien eri ketjujen ja alojen konseptien mukaisesti. Asiakasrajapinnassa palvelutapahtumat & asiakaskokemukset ovat monen osatekijän summa ja palveluprosessin aikana on paljon mahdollisuuksia saada asiakkaalle mieleenpainuvia elämyksiä.

Minulla on positiivinen asenne, olen oma-aloitteinen ja vastuuntuntoinen. Kärsivällisyyttä ja pitkää pinnaa löytyy laadukkaan lopputuloksen aikaansaamiseksi. . Laadukas työn jälki on tärkeää, olen tunnollinen ja tarkka töissäni. Viihdyn ihmisten parissa heitä auttaen. Organisoin mielelläni hommia sujumaan paremmin. Olen tottunut työskentelemään ohjaustehtävissä ja koordinoimaan toimintaa. Pystyn opettaja- ja kouluttajakokemukseni ja koulutukseni myötä hoitamaan erilaisia infoja sekä koulutuksia. Erilaisten raporttien ja yhteenvetojen teko on tuttua. Olen hoitanut yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Minulla on hyvät ATK-, viestintä- ja vuorovaikutustaidot. Pystyn myös auttamaan yrityksiä digitaalisuuden tuomissa uusissa mahdollisuuksissa niin sisäisessä kuin ulkoisessakin viestinnässä ja dialogissa. Laadukas työn jälki on tärkeää, olen tunnollinen ja tarkka töissäni. Monipuolisen kokemuksestani on hyötyä monissa eri tehtävissä. Jos en jotain osaa niin opettelen! Sijainti ei ole este! Olen avoin uusille haasteille

Työkokemus

Work experience

hygieniapassi-testaaja

Jan 2014 - Present
Mahkonen Anne

Asiakaspalvelun, sosiaalisen median ja pilvipalveluiden palvelut ja niiden käytön opetus, työnhaun ohjaus, Hygieniapassikoulutukset ja testaukset tilauksesta esim. Ukko.fi-palvelun kautta


Testiostaja

2007 - Present
Palvelu Plus Oy 

eri alojen ja yritysten haamuostot

Sosiaalisen median opetus ja projektit

2014 - 2014
Savon Taitajat

Olen opettanut sosiaalisen median palveluja Savon taijaien eri henkilöstörymille sekä kehittänyt yrityksen toimintaa ja suunnitellut kursseja.

Sosiaalisen median opetus yhdistykselle 

2014 - 2014
Järjestötalo Kolomonen 

Savonlinnan seudun yhdistyksille sosiaalisen median opetus

Toimistonhoitaja 

2013 - 2014
Savonlinnan Seudun Diabetes ry 

Asiakaspalvelu, myynti, markkinointi, viestintä sosiaalisen median palvelut, sidosryhmäyhteistyö, rahastontonhoito

Sosiaalisen media kurssi

Mar 2013 - May 2013
Puruvesi Opisto 

Tule tutuksi Internetin kanssa

opi käyttämään Facebookia, Skypeä ja Twitteriä

ja saa vinkkejä muidenkin

sosiaalisen median palveluiden käyttöön

Testiostaja

2006 - 2012
GAPbuster Worldwide

eri alojen ja yritysten haamuostot

Opettaja

Aug 2011 - Dec 2011
Pirkanmaan koulutuskonserni kuntayhtymä

matkailupalvelut

Yksikön päällikkö

Jul 2010 - Sep 2011
Restel Liikenneasemat Oy

Asiakaspalvelu, myynti, markkinointi, viestintä henkilöstöjohtaminen, rekrytointi, koulutus, sidosryhmäyhteistyö, aseman rahaliikenne, tavararyhmähallinta, inventaarit, tavaranhankinta, asiakaspalautteet, työjohto ja ohjaus, työvuorolista, koulutus, perehdyttäminen, toiminnan kehittäminen, tuotevalmistus,  ym ym ym

Asiakaspalautteen ja markkinoinnin projektitehtävät 

2008 - 2009
Kruunupuisto

asiakaspalautteet, sisäinen yrityskuvatutkimus,

Työharjoittelu: markkinointi

Oct 2005 - Mar 2006
HOtelli Herttua

Myynti ja markkinointi, asiakaspalautteet

Vastaanottovirkailija

2005
Kruunupuisto

Asiakaspalvelu, myynti, markkinointi, puhelinvaihde, postitukset, arkistointi, sidosryhmäyhteistyö, tilastot, raportointi

Myymäläpäällikkö

Dec 1999 - Oct 2001
Riihimäen Puhelin

Asiakaspalvelu, myynti, markkinointi, sidosryhmäyhteistyö, koulutukset, tapahtumat, tuotevastuu

Palveluesimies, myyntiryhmän esimies, myyntisihteeri,myyntiassistentti         myyntineuvottelija,       

Mar 1993 - Jan 2001
Elisa

Olen palvelut yksityis- ja yritysasiakkaita niin face-to-face, puhelimitse kuin sosiaalisen median palveluidenkin kautta. Olen hoitanut myös asiakaspalautteet ja sidosryhmäyhteistyön sekä kehittänyt toimintaa ja ohjeistuksia. Olen palvellut sekä sisäisiä että ulkoisia asiakkaita, hoitanut myynnin tukea, rekrytoinut henkilökuntaa ja kehittänyt sekä hoitanut myynnin raportointia ja laatuauditoinnit. Sosiaalisen median palveluidenkaan käyttö ei ole ollut työssäni vierasta

Kahvilatyöntekijä

Mar 1992 - Nov 1993
Piccafe

asiakaspalvelu ja myynti sekä tuotteiden valmistus

Ravintolapäällikön sijainen

Jun 1992 - Aug 1992
Restel

Asiakaspalvelu, myynti, inventaarit, tilaukset

Lehtori

Aug 1990 - Jul 1991
Kuopion hotelli- ja ravintolaoppilaitos

hotelli- ja matkailupalvelut, työnjohto

Hotelli- ja ravintolapäällikkö

Sep 1989 - Dec 1989
Tahkon kylpylä

kokonaisvaltainen hotelli-ravintolan toiminnan käynnistys

Vastaava hoitaja

Aug 1988 - Sep 1989
Kansalliskauppa Hotelli Kuopio

tulosvastuullinen hotelli- ja ravintolaesimies sekä Kansalliskaupan hotelli- ja ravintolalinjan

markkinointi

Lisäksi olen työskennellyt aikaisemmin seuraavissa tehtävissä

1975 - 1988
useita työnantajia

Emäntä, ravintolaemäntä, salinvalvoja, kodinhoitaja, vastaanottovirkailija, matkatoimiston myyntivirkailija, tilaustenhankkija, siivooja, keittiöapulainen, porrassiivooja, puutarhatyöntekijä, pakkaaja-kuljettaja

Koulutus

Education

restonomi YAMK

Aug 2014 - Mar 2016
MAMK

palveluliiketoiminta

AmO ammatillinen opettaja

Aug 2011 - Jun 2013
HAMK Opettaja korkeakoulu

restonomi AMK

Aug 2004 - May 2008
MAMK

restonomi

Aug 1985 - May 1988
Haaga Instituutti

Kurssit

Certifications

Työpaikkaohjaaja

Jan 2016 - Mar 2016
ESEDU
  • Työpaikalla järjestettävän koulutuksen, ammattiosaamisen näyttöjen ja tutkintotilaisuuksien suunnittelu
  • Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi
  • Opiskelijan tai tutkinnon suorittajan osaamisen arviointi

Ilmaiset nettiohjelmat yhdistyksen käytössä –verkkokoulutus

Jan 2016 - Feb 2016
Kansalaisfoorumi

Johdon informaatiojärjestelmien kehittäminen 

Sep 2015 - Dec 2015
JAMK

Johdon informaatiojärjestelmä, toiminnanohjausjärjestelmät, toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton ja kehittämisen haasteet, Käsiteltäviä asioita ovat lisäksi taloushallinto, logistiikka, myynti, markkinointi, asiakas- ja toimittajahallinta sekä henkilöstöhallinto ja tuotannonohjaus. Opintojakso sisältää sekä järjestelmäosaamista että liiketoiminnan ohjaamisen substanssiosaamista.

Digitaaliset oppimateriaalit rikastuttamassa oppimista, MOOC 

Mar 2015 - Jul 2015
JAMK

Kurssilla perehdytään digitaalisten aineistojen monimuotoisuuteen. Opintojakson aikana opittiin etsimään, valitsemaan ja jakamaan tietovarantoja. Sai tietoa digitaalisten aineistojen kuluttamiseen liittyvistä tekijänoikeuksista sekä tutustui verkostojen merkitykseen digitaalisten aineistojen, oppimateriaalien ja aihioiden löytämisessä.

Itsensä johtaminen, MOOC

Apr 2015 - Jun 2015
JAMK

Kurssin teemoja ovat

  1. Tavoitteellisuus ja motivaatio
  2. Itsetuntemus, itsetunto ja itseluottamus
  3. Henkilökohtaisen hyvinvoinnit osa-alueet
  4. Ajankäytön hallinta
  5. Stressin hallinta ja muutosvalmius
  6. Tunneälykkyys ja henkilökohtainen vuorovaikutus.

Kurssin käytyä pystyy asettamaan työhön ja henkilökohtaiseen elämäni liittyviä tavoitteita ja motivoimaan itseänsä niiden saavuttamiseksi. Pääsee alkuun itsesi tuntemisessa ja kykenet vahvistamaan itsetuntoaan. Pystyy kehittämään fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja ammatillista hyvinvointia. Ajankäyttö, stressinhallintasi ja muutosvalmius paranee. Kehittyy tunteiden hallinnassa ja vuorovaikutustyylissäsi. 

Digitaalinen media opetuksessa ja oppimisessa, MOOC 

Mar 2015 - Jun 2015
TOPIK

Opiskelija tunnistaa digitaalisen median peruskäsitteet, ymmärtää yleisimpien digitaalisen median tuottamiseen tarkoitettujen laitteiden ja sovellusten käyttöperusteet sekä kykenee suunnittelmaan ja toteuttamaan opetus- tai koulutuskäyttöön soveltuvan digimediatuotteen

Urasuunnittelu ja  työnhaku

Jan 2015 - Apr 2015
MAMK

Yhteisömanageri 

May 2013 - Dec 2013
Otavan Opisto 

Verkkoluotsi-koulutus Netti ohoi-projekti 

Jan 2013 - Dec 2013
Maa- ja kotitalousnaiset 

Matkailun verkkoliiketoiminta 

Sep 2012 - Feb 2013
Avoin yliopisto (Itä-Suomen yliopisto)

Opintojakson perehdyttää teknologian aiheuttamaan muutokseen matkailualalla. Opiskelija oppii ymmärtämään niitä tekijöitä, jotka ovat aiheuttaneet tämän muutoksen ja näiden vaikutuksia matkailun liiketoimintaan. Opintojakson aikana opitaan sähköisen verkkoliiketoiminnan keskeiset käsitteet ja tutustutaan sen uusimpiin työkaluihin. Opiskelija perehtyy Internetin käyttöön sähköisenä markkinointikanavana matkailuyrityksen liiketoiminnassa. Opiskelija oppii tarkastelemaan matkailun ja teknologian yhteistä rajapintaa niin yrittäjän, asiakkaan kuin matkailututkijankin näkökulmasta.

Lisäksi olen käynyt aikaisemmin myös seuraavia kursseja

1982 - 1992

MKT-tutkinto, palvelujen markkinointi-opintolinja, (Markkinointi-instituutti), Johdon pätevöitymisohjelma –kurssi (Johtamistaidon Opisto), Yrittäjyys ja englannin liikekieli (Markkinointi-instituutti), Mikron hyötykäyttökurssi, Järjestysmieskurssi, Hotellin tietojärjestelmät –kurssi, Opinnäytetyön ohjauskoulutus -kurssi, Yrittäjän peruskurssi, Asiakaspalvelukurssi

Taidot

Skills

ATK

Kokonaisvaltainen liiketoimintaosaaminen  

Koulutus-, ohjaus-, tuki- & kehitystehtävät

some ja siihen liittyvät koulutukset

CEM asiakaslähtöinen laadukas asiakaspalvelu, markkinointi ja viestintä

Hygieniapassi-osaamistestaaja ja koulutukset

Palvelun laatutaso-, sisäinen markkinointi- ja yrityskuvatutkimukset

Some ja siihen liittyvät koulutukset


Suosittelijat

Pirjo Tuominen, ohjaava opettaja, HAMK puh. 050 576 3872 ([email protected])

Tero Tuominen koulutuspäällikkö Pirko puh. 050 309 6404 ([email protected])

Pekka Räinä (Hotelli Herttua esimies) puh. 044 260 9261
Heikki Pitkänen henkilöstöpäällikkö Linnanmäki (Elisa esimies) puh. 050 520 3046.

Harrastukset

Hyötyliikunta ja ulkoilu, hiihto, pihatyöt, jumppa, retkeily, avantouinti, kuntosali, talkoot, vapaaehtoistyön urheilun ja sosiaalisen median parissa (mm. vertaistukiohjaajana opettaa ikääntyviä, järjestöihmisiä ja liikeyritysten henkilökuntaa sosiaalisen median pariin), yhteisömanagerointi, testiostot, some, yhteisökehittäminen