Education

Education
2010 - 2011

Master of science

Lund University, Lund School of Economics and Business Administration

Specialization; Managing People, Knowledge and Change

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Det internationella magisterprogrammet behandlar det strategiska arbetet i en organisation från ett management- och konsultperspektiv. Fokus ligger på problemlösning genom såväl teoretiska koncept och modeller, som aktuella situationer. Ämnen som belyses är ledarskapsfrågor, förändringsprocesser, kunskapshantering samt human resources-frågor.

2006 - 2010

Filosofie Kandidatexamen

Lunds Universitet, Campus Helsingborg

Lunds universitet, Campus Helsingborg.

Kandidatprogrammet är ett tvärvetenskapligt program med fokus på marknads- och managementfrågor centrerade kring kundrelationen. Programmet behandlar såväl företagsekonomiska som sociala, kulturella och miljömässiga perspektiv.

Work experience

Work experience
2010 - Present

Säljare

Nilson Group (Ecco)

Förutom försäljning i butik innebär mitt arbete också kassahantering (Extenda), butiksexponering, lagerhantering, inköp och andra administrativa uppgifter. Under min tid på Ecco har jag drivit igenom förslagpå bland annat tävlingar och inköp, samt utbildat en ny säljare.