Printing tool Download PDF

Nauczyciel szkoleniowiec z zakresu inforatyki

Tematyka szkoleń i lekcji:

- Systemy operacyjne (administracja systemami operacyjnymi Windows 7 oraz Ubuntu)

- Sieciowe systemy operacyjne (Windows Server 2008)

- Sieci komputerowe

- Projektowanie sieci komputerowych

- Bazy danych(relacyjne bazy danych, mysql)

- Autocad(2015)

- ECDL

- Microsoft Office 2007/2010 

- Podstawy grafiki komputerowej

- Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem CMS (np. Joomla, Jimdo)

- Excel podstawowy, średnio-zaawansowany, zaawansowany

- Technologia informacyjna, informatyka (poziom szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, szkoły policealne)

Portfolio

Work experience

Denso Thermal System

Monter podzespołówPraca na montażu.

Education