Download PDF

Interest

I am interested in affiliate marketing, becoming a freelance writer, publishing my work that I am proud of.

My interest is also designing websites and selling them.

Summary

I am a 26 years old single mother. At present I work in a kindergarten in Ljubljana as a Companion of a special needs child. I'm finishing my education as an Assistant Kindergarten Teacher. Working with children empowers me and enriches me. In my spare time I do graphics designs such as, logos, banners, brochures, business cards, flayers etc. I also write and illustrate my own electric Children's Stories, which I sell online. 

Primarily I would like to work in a kindergarten as an assistant teacher, secondarily I would also like to work as a graphics designer.

At my work I am professional, flexible and responsible.

Sem 26 letna mama samohranilka. Trenutno delam v Vrtcu Galjevica, v Ljubljani kot Spremljevalka otroka s posebnimi potrebami. Izobražujem pa se za pomočnico vzgojiteljice, ker me delo z otroci zelo veseli in navdihuje. V prostem času se ukvarjam z grafičnim dizajnom, predvsem oblikovanjem logotipov, posestnic, bannerjev, flajerjev, brošur, ipd. Pišem ter ilustriram tudi otroške pravljice v elektronski obliki ter jih spletno tržim.

Primarno me zanima delo v vrtcu, kot pomočnica vzgojiteljice, sekundarno pa tudi v grafičnem oblikovanju.

Pri svojem delu sem zelo strokovna, fleksibilna ter odgovorna.

Work experience

Feb 2013Aug 2014

Spremljevalka OPP/Companion of a Special needs child

Vrtec Galjevica

I work as a Companion of a special needs child. My work consists of guiding the child through daily activities, guiding him through special activities made specially for him, helping him to improve his social skills and gain friends, working with him individually on pre-chosen topics, helping him with personal hygiene. When this child is not at kindergarten I also help other groups and pitch in as an Assistant Kindergarten Teacher. Since I'm currently finishing my education my employer can't rehire me as a Assistant Kindergarten Teacher and my contract ends in August 2014, I'm searching for another job opportunity.

Trenutno delam v Vrtcu Galjevica kot Spremljevalka otroka s posebnimi potrebami. Moje delo obsega vodenje otroka skozi dnevne aktivnosti, izvajanje posameznih nalog le zanj, pomoč pri vzpostavljanju socialnih veščin in pridobivanje prijateljev, individualno delo z otrokom na določeno tematiko, pomoč pri osebni higieni, ipd. Kadar pa tega otroka ni v vrtcu pa moje naloge zajemajo tudi pomoč ostalim oddelkom, na nivoju pomočnice vzgojiteljice. Ker še nimam zaključene izobrazbe kot pomočnica vzgojiteljice mi zavod ne more podaljšati pogodbenega razmerja za pomočnico vzgojiteljice, ki pa se izteče z Avgustom 2014, iščem drugačne možnosti zaposlitve.

Sep 2011Jan 2012

telefonski tržnik/ telematketer

Studio Sigma d.o.o.

I was working as a telephonist, calling customers and getting orders, using several data bases that companies use.  I also send business proposals through e-mail and setting up contacts. I also designed promotional products - flayers, which were send through e-mails.

Moje delo je obsegalo telefonsko trženje, direktno komuniciranje s kupci ter beleženje nakupov. Pri svojem delu sem uporabljala baze podatkov kot so bizi.si, itis slovenije, Microsoft Office orodja, e-mail. Za to podjetje sem tudi izdelovala letake, ki so bili posredovani preko elektronske pošte.

Jul 2000Aug 2005

Delavec / Factory worker

Delo tiskarna d.d.

During my schooling years I worked in a printing factory. They made books, magazines and so on. I worked there on and off.  I was working behind a machine folding books and packing them. It was hard work but it thought me a lot about how books and magazines are made. The whole printing process. The work was very flexible, I went where they needed me.

Tekom šolanja (od 8. razreda OŠ do 4. letnika SŠ) sem delala v tiskarni Delo. Delala sem preko študentskega dela. Delo je bilo zelo fleksibilno in razgibano, dopoldansko, popoldansko ter tudi nočno. Moje naloge so bile: pakiranje knjig, zlaganje knjig na palete ter njihov odvoz do skladišča, priprava nove palete ter beleženje števila narejenih knjig ter palet, pregled nad napakami ter odstranitev slabih izdelkov. Tekom dela sem se veliko naučila o samem procesu prioizvodnje knjig ter revij.

Education

Oct 2009Present

Bachelor

University of Ljubljana

Skills

English ( writing and vocal)
I starred learning English in kindergarten and continued till this day. I can write in English perfectly and also communicate in English perfectly. All my articles are mostly written in English. If I have to read a book I prefer it to be written in English.
web desgn
I designed my two web sites www.forex-4-fun.com and www.babyshowerideas4everyone.com using only kompozer. I am still learning the HTML and CSS but getting better by the minute. I am planing on designing new websites.
Typing and re-typing
I can 10 finger type 38 WPM on my bad day, my highest score was 45 WPM. I started to type for my professors at college and now I am typing documents for employers at Freelancer an oDesk. I don't make mistakes while typing and I do my work with pride.
Article Writing
In my spare time I write articles for online publications. Their length depends upon the topic, I usually maintain the length between 500 and 1300 words. I started to write articles when I designed my first website and blog, but now I write them on a professional level for Freelancer.com and also for my blog. All my articles are unique, interesting and educational no matter the topic.   V prostem času pišem članke za splente objave, njihova dolžina je odvisna od teme. Navadno se omejim na 500 do 1300 besed. S pisanjem člankov sem začela zaradi svoje spletne strani, sedaj pa jih pišem delno profesionalno za naročnike na Freelancer.com in za moj blog. Moji članki so unikatni, zanimivi ter poučni ne glede na tematiko.

Certifications

Feb 2009Mar 2010

Šola 2F

Šola 2F Slovenia