Printing tool Download PDF

Andreas Russo Frisk

Systemutvecklare på Avancit

Sammanställning

Jag är en kompetent C#.Net-utvecklare som behärskar de flesta relevanta kringliggande områden som krävs för att utveckla en applikation hållbart och långsiktigt.

På min arbetsplats eftersträvar jag och bidrar till ordning, långsiktighet, transparens, lyhördhet, samarbete och respekt.Jag är van att arbeta enligt SCRUM (gärna med stöd av TFS eller Team Services) och vill gärna lära mig mer inom detta område.

För närvarande arbetar jag mycket med WPF och vill övergå mer till Webutveckling (både front och backend) då detta har uppenbara fördelar jämfört med desktopapplikationer.

Arbetslivserfarenhet

2014Idag

Systemutvecklare

Avancit

Arbetar för närvarande primärt med applikationen FAST.FAST är en applikation för assistansbolag med syfte att underlätta det dagliga arbetet för administratörer, koordinatorer, assistenter och kunder.
FAST hanterar allting från tidsbokningar till löner. Allt konfigurerbart för att anpassas efter kollektivavtal eller försäkringskassans regler.

20142014

Systemutvecklare

Sphinxly

Arbetade främst med backend-utveckling. Arbetet inkluderade saker som support, nyutveckling, kundkontakt samt vidareutveckling av existerande projekt.
I utvecklingsarbetet har jag arbetat med olika API:er, exempelvis: Google Maps, Facebook, Twitter och DIBS. Jag har även arbetat med RSS-Feeds, sökmotoroptimering och en mängd andra områden.

20052012

Säljare

Coop

Varuplock, enklare matlagning, försäljning av spel, kassaarbete, arbetsledare, utbildning av personal mm

Utbildning

20122014

Nackademins Yrkeshögskola

Yrkeshögskola

Gick programmet "programutveckling .Net" där vi lärde oss grundläggande C# samt winforms, wpf, webforms, MVC mm...

20002004

Cybergymnasiet

Gymnasieskola

Gick teknisk linje med inriktning mot webdesign (Flash, Dreamweaver och Photoshop för att nämna några) med lite personliga tillval som exempelvis 3D-modellering.