Printing tool Download PDF

Vzdelanie

19992005

Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

odbor: Inžinierska geológia a Hydrogeológia
19951999

Gymnázium

Hubeného ul., Bratislava

PRAX

Account Manager

Imagewell s.r.o. - mediálna agentúra, veľkoplošná tlač
 • podielanie sa na podrobnej príprave a implementácii marketingového plánu  
 • koordinácia a príprava marketingových kampaní
 • príprava propagačných aktivít súvisiacich s aktuálnymi kampaňami
 • navrhovanie vhodných riešení pre produkty, ktoré zohľadňujú požiadavky klienta

 • aktívne vyhľadávanie nových klientov
 • spolupráca  s mediálnymi agentúramii a partnermi
 • vyhodnocovanie a reportovanie výsledkov všetkých marketingových aktivít
 • administrácia zmlúv, faktúr, objednávok
 • vypracovávanie cenových ponúk pre klientov
2013Present

Online Marketing Manager

Genertel.sk - online poisťovňa
 • podieľanie sa na podrobnej príprave a implementácii marketingového plánu

  koordinácia a príprava marketingových kampaní

  príprava propagačných aktivít súvisiacich s aktuálnymi kampaňami

  riadenie online projektov.

  správa a optimalizácia webových stránok

  dohliadanie na plnenie a dodržiavanie marketingového rozpočtu

  spolupráca s mediálnymi agentúrami, internetovými portálmi a partnermi

  vyhodnocovanie a reportovanie výsledkov všetkých marketingových aktivít

  správa obsahu internetových stránok, blogu a sociálnych sietí

  administrácia zmlúv, faktúr, objednávok

20092012

Account and Media Planner

CORE 4 s.r.o. - mediálna agentúra
 • plánovanie rozloženia marketingového rozpočtu
 •  výber najoptimálnejšieho komunikačného kanálu alebo ich kombinácia
 • analýza komunikačných kanálov, ich záberu, frekvencie a nákladovosti
 • optimalizácia kampaní z hľadiska ceny a ich záberu na cieľové skupiny
 • návrh a príprava stratégií, media plánov a prezentácií
 • analýza a monitoring kampaní a projektov
 • spolupráca a komunikácia s médiami a klientami
 • vyjednávanie o podmienkach a cenách s dodávateľmi a partnermi                
 •  analýza nových mediálních a reklamných príležitostí
 •  analýza dopadu kampaní
 •  predkladanie a prezentácia návrhov klientom na odsúhlasenie
20062009

Qualitative Research Specialist Manager

GFK Slovakia s.r.o. - inštitút pre prieskum trhu
 • vedenie kvalitatívnych a kvantitatívnych projektov
 • zodpovednosť za realizáciu terénnej časti projektov prieskumu trhu                          
 • zodpovednosť za externistov, príprava školení                                        
 • práca s databázami,  administratívna činnosť                                                                     
 • propagácia a prezentácia spoločnosti
 • vypracovávanie metodických postupov prieskumných projektov
 • komunikácia s klientmi
 • koordinácia terénneho zberu dát

Jazykové znalosti

 • anglický jazyk - aktívne slovom aj písmom
 • nemecký jazyk pasívne

Osobité zručnosti

  manažovanie teamu, profesionálna komunikácia, organizačné schopnosti, príjemné vystupovanie

Počítačové znalosti

  ovládanie práce s PC: operačný systém Windows Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), internet

Osobná charakteristika

  pozitívne myslenie, kreativita, zmysel pre humor, komunikatívnosť, samostatnosť, rozvážnosť, schopnosť tvorivej samostatnej i tímovej práce, zodpovednosť

Osobné záľuby

  olympijská lukostreľba, cyklistika, lyžovanie, cestovanie, spoločenský víkendový život , umenie, hudba, PC a internet

Referencie

 • Ivan Črep – CORE4 s.r.o., sales director, CEO, CORE4 s.r.o.: +421 903 708 448
 • Natália Vargová - CORE4 s.r.o., client service director: +421 908 678 998