Printing tool Download PDF

Work experience

Arbetsledare

Kubal AB
Apr 1985May 2013

Arbetsledare

Kubal AB
Apr 1985May 2013

Arbetsledare

Kubal AB

Har jobbat 28 år på Kubal, 25 av dem i någon form av ledande befattning. Nedan följer exempel på åtaganden och ansvarsområden:

<tbody> </tbody>

April 2005- 2013<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>

Arbetade som skiftgående arbetsledare, 19 personer i arbetslaget<o:p></o:p>

 • Ansvarig för utbildning och utveckling av det egna skiftet<o:p></o:p>
 • Ansvarig för planering av arbetsuppgifter samt utveckling, utbildning<o:p></o:p>
 • Ansvarig för god kundkontakt gentemot verkets interna kund, gjuteriet<o:p></o:p>
 • Deltagit i organisationsförändringar<o:p></o:p>
 • Ansvarig för driften i verk 2<o:p></o:p>
 • Katastrofansvar för hela fabriksområdet nätter och helger<o:p></o:p>
 • Ansvarig för telefonväxel och portvakt kvällar och helger <o:p></o:p>
 • Ansvarig för skydd och att skyddsronder utförs i det egna området<o:p></o:p>
 • Ansvarig för att samverkanssamtal hålls en gång/år<o:p></o:p>
 • Ansvarig för att medarbetarsamtal hålls minst en gång/år<o:p></o:p>
 • Arbetat med ständiga förbättringar i olika former, Lean och 5S<o:p></o:p>
 • Projektansvarig i täckning av ugnar<o:p></o:p>
 • Arbetat med rekrytering av sommarvikarier samt intern rekrytering<o:p></o:p>
 • Budgetansvar för personal och utrustning<o:p></o:p>

Januari- mars 2005<o:p></o:p>

 • Avvecklade Tappgruppen<o:p></o:p>
 • Övertog ansvar för framtagning och utveckling av utrustning för diverse mätningar och provtagningar på ugnarna i verket<o:p></o:p>

November 2002- januari 2005<o:p></o:p>

Arbetade som ledare för Tappgruppen<o:p></o:p>

 • Drivande i ständiga förbättringar och utveckling av utrustning och arbetssätt<o:p></o:p>
 • 2003 togs en helt ny utrustning i bruk, s k Tappbilar, tillverkade i Norge av ett företag som heter HMR. Jag och ytterligare en projektledare arbetade med utbildning av personalen, vi hade handledare från ett smältverk i Norge som lärde upp min personal<o:p></o:p>
 • Budgetansvar för personal och utrustning<o:p></o:p>

Februari- oktober 2002<o:p></o:p>

 • Arbetade som fordonskoordinator i verket. Uppdraget gick ut på att i samarbete med truckverkstaden höja standarden på verkets fordon samt att öka kompetens och medvetande hos verkets personal gällande hur maskinerna skulle användas och skötas för att hålla bättre. Bland annat införde jag operatörsnära underhåll där fokus låg på noggrann daglig tillsyn samt byten av lampor etc. <o:p></o:p>

Augusti 2001- januari 2002<o:p></o:p>

 • Gjorde ett utbildningsunderlag för en kurs i elektrolys för verkets skiftgående personal, totalt 120 personer. Jag skrev allt material och utbildningen sköttes av mig och en kollega i Power Point samt en pärm med skriftligt material till alla kursdeltagare. Kursen var på 22 timmar och avslutades med ett kunskapstest.Jag gjorde även en uppföljning på varje individs prestation samt meddelade ansvarig chef om resultat och lämpliga åtgärder för vidare utveckling.<o:p></o:p>

1988- augusti 2001<o:p></o:p>

 • Arbetade som så kallad förmansersättare där jag fungerade som förman vid de tillfällen ordinarie förman var borta. Övrig tid arbetade jag tillsammans med övriga i gruppen<o:p></o:p>

1990 augusti- december<o:p></o:p>

 • Arbetade som tf arbetsledare. Var även på gång att bli utnämnd men då det planerades nedskärningar så genomfördes aldrig utnämningen.<o:p></o:p>

September 1985- februari 1988<o:p></o:p>

 • Arbetade som ugnsoperatör, ett arbete som präglades av värme, smuts och mycket damm. Trivdes bra från första stund.<o:p></o:p>

April 1985<o:p></o:p>

 • Tog anställning som semestervikarie <o:p></o:p>

<tbody> </tbody>

<o:p></o:p> 

<o:p></o:p> 

<o:p></o:p> 

<o:p></o:p> 

<o:p></o:p> 

<o:p></o:p> 

<o:p></o:p> 

<o:p></o:p> 

.<o:p></o:p>

<o:p></o:p> 

Apr 1985May 2013

Arbetsledare

Kubal AB

Har jobbat 28 år på Kubal, 25 av dem i någon form av ledande befattning. Nedan följer exempel på åtaganden och ansvarsområden:

<tbody> </tbody>

April 2005- 2013<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>

Arbetade som skiftgående arbetsledare, 19 personer i arbetslaget<o:p></o:p>

 • Ansvarig för utbildning och utveckling av det egna skiftet<o:p></o:p>
 • Ansvarig för planering av arbetsuppgifter samt utveckling, utbildning<o:p></o:p>
 • Ansvarig för god kundkontakt gentemot verkets interna kund, gjuteriet<o:p></o:p>
 • Deltagit i organisationsförändringar<o:p></o:p>
 • Ansvarig för driften i verk 2<o:p></o:p>
 • Katastrofansvar för hela fabriksområdet nätter och helger<o:p></o:p>
 • Ansvarig för telefonväxel och portvakt kvällar och helger <o:p></o:p>
 • Ansvarig för skydd och att skyddsronder utförs i det egna området<o:p></o:p>
 • Ansvarig för att samverkanssamtal hålls en gång/år<o:p></o:p>
 • Ansvarig för att medarbetarsamtal hålls minst en gång/år<o:p></o:p>
 • Arbetat med ständiga förbättringar i olika former, Lean och 5S<o:p></o:p>
 • Projektansvarig i täckning av ugnar<o:p></o:p>
 • Arbetat med rekrytering av sommarvikarier samt intern rekrytering<o:p></o:p>
 • Budgetansvar för personal och utrustning<o:p></o:p>

Januari- mars 2005<o:p></o:p>

 • Avvecklade Tappgruppen<o:p></o:p>
 • Övertog ansvar för framtagning och utveckling av utrustning för diverse mätningar och provtagningar på ugnarna i verket<o:p></o:p>

November 2002- januari 2005<o:p></o:p>

Arbetade som ledare för Tappgruppen<o:p></o:p>

 • Drivande i ständiga förbättringar och utveckling av utrustning och arbetssätt<o:p></o:p>
 • 2003 togs en helt ny utrustning i bruk, s k Tappbilar, tillverkade i Norge av ett företag som heter HMR. Jag och ytterligare en projektledare arbetade med utbildning av personalen, vi hade handledare från ett smältverk i Norge som lärde upp min personal<o:p></o:p>
 • Budgetansvar för personal och utrustning<o:p></o:p>

Februari- oktober 2002<o:p></o:p>

 • Arbetade som fordonskoordinator i verket. Uppdraget gick ut på att i samarbete med truckverkstaden höja standarden på verkets fordon samt att öka kompetens och medvetande hos verkets personal gällande hur maskinerna skulle användas och skötas för att hålla bättre. Bland annat införde jag operatörsnära underhåll där fokus låg på noggrann daglig tillsyn samt byten av lampor etc. <o:p></o:p>

Augusti 2001- januari 2002<o:p></o:p>

 • Gjorde ett utbildningsunderlag för en kurs i elektrolys för verkets skiftgående personal, totalt 120 personer. Jag skrev allt material och utbildningen sköttes av mig och en kollega i Power Point samt en pärm med skriftligt material till alla kursdeltagare. Kursen var på 22 timmar och avslutades med ett kunskapstest.Jag gjorde även en uppföljning på varje individs prestation samt meddelade ansvarig chef om resultat och lämpliga åtgärder för vidare utveckling.<o:p></o:p>

1988- augusti 2001<o:p></o:p>

 • Arbetade som så kallad förmansersättare där jag fungerade som förman vid de tillfällen ordinarie förman var borta. Övrig tid arbetade jag tillsammans med övriga i gruppen<o:p></o:p>

1990 augusti- december<o:p></o:p>

 • Arbetade som tf arbetsledare. Var även på gång att bli utnämnd men då det planerades nedskärningar så genomfördes aldrig utnämningen.<o:p></o:p>

September 1985- februari 1988<o:p></o:p>

 • Arbetade som ugnsoperatör, ett arbete som präglades av värme, smuts och mycket damm. Trivdes bra från första stund.<o:p></o:p>

April 1985<o:p></o:p>

 • Tog anställning som semestervikarie <o:p></o:p>

<tbody> </tbody>

<o:p></o:p> 

<o:p></o:p> 

<o:p></o:p> 

<o:p></o:p> 

<o:p></o:p> 

<o:p></o:p> 

<o:p></o:p> 

<o:p></o:p> 

.<o:p></o:p>

<o:p></o:p> 

Apr 1985May 2013

Arbetsledare

Kubal AB

Har jobbat 28 år på Kubal, 25 av dem i någon form av ledande befattning. Nedan följer exempel på åtaganden och ansvarsområden:

<tbody> </tbody>

April 2005- 2013<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>

Arbetade som skiftgående arbetsledare, 19 personer i arbetslaget<o:p></o:p>

 • Ansvarig för utbildning och utveckling av det egna skiftet<o:p></o:p>
 • Ansvarig för planering av arbetsuppgifter samt utveckling, utbildning<o:p></o:p>
 • Ansvarig för god kundkontakt gentemot verkets interna kund, gjuteriet<o:p></o:p>
 • Deltagit i organisationsförändringar<o:p></o:p>
 • Ansvarig för driften i verk 2<o:p></o:p>
 • Katastrofansvar för hela fabriksområdet nätter och helger<o:p></o:p>
 • Ansvarig för telefonväxel och portvakt kvällar och helger <o:p></o:p>
 • Ansvarig för skydd och att skyddsronder utförs i det egna området<o:p></o:p>
 • Ansvarig för att samverkanssamtal hålls en gång/år<o:p></o:p>
 • Ansvarig för att medarbetarsamtal hålls minst en gång/år<o:p></o:p>
 • Arbetat med ständiga förbättringar i olika former, Lean och 5S<o:p></o:p>
 • Projektansvarig i täckning av ugnar<o:p></o:p>
 • Arbetat med rekrytering av sommarvikarier samt intern rekrytering<o:p></o:p>
 • Budgetansvar för personal och utrustning<o:p></o:p>

Januari- mars 2005<o:p></o:p>

 • Avvecklade Tappgruppen<o:p></o:p>
 • Övertog ansvar för framtagning och utveckling av utrustning för diverse mätningar och provtagningar på ugnarna i verket<o:p></o:p>

November 2002- januari 2005<o:p></o:p>

Arbetade som ledare för Tappgruppen<o:p></o:p>

 • Drivande i ständiga förbättringar och utveckling av utrustning och arbetssätt<o:p></o:p>
 • 2003 togs en helt ny utrustning i bruk, s k Tappbilar, tillverkade i Norge av ett företag som heter HMR. Jag och ytterligare en projektledare arbetade med utbildning av personalen, vi hade handledare från ett smältverk i Norge som lärde upp min personal<o:p></o:p>
 • Budgetansvar för personal och utrustning<o:p></o:p>

Februari- oktober 2002<o:p></o:p>

 • Arbetade som fordonskoordinator i verket. Uppdraget gick ut på att i samarbete med truckverkstaden höja standarden på verkets fordon samt att öka kompetens och medvetande hos verkets personal gällande hur maskinerna skulle användas och skötas för att hålla bättre. Bland annat införde jag operatörsnära underhåll där fokus låg på noggrann daglig tillsyn samt byten av lampor etc. <o:p></o:p>

Augusti 2001- januari 2002<o:p></o:p>

 • Gjorde ett utbildningsunderlag för en kurs i elektrolys för verkets skiftgående personal, totalt 120 personer. Jag skrev allt material och utbildningen sköttes av mig och en kollega i Power Point samt en pärm med skriftligt material till alla kursdeltagare. Kursen var på 22 timmar och avslutades med ett kunskapstest.Jag gjorde även en uppföljning på varje individs prestation samt meddelade ansvarig chef om resultat och lämpliga åtgärder för vidare utveckling.<o:p></o:p>

1988- augusti 2001<o:p></o:p>

 • Arbetade som så kallad förmansersättare där jag fungerade som förman vid de tillfällen ordinarie förman var borta. Övrig tid arbetade jag tillsammans med övriga i gruppen<o:p></o:p>

1990 augusti- december<o:p></o:p>

 • Arbetade som tf arbetsledare. Var även på gång att bli utnämnd men då det planerades nedskärningar så genomfördes aldrig utnämningen.<o:p></o:p>

September 1985- februari 1988<o:p></o:p>

 • Arbetade som ugnsoperatör, ett arbete som präglades av värme, smuts och mycket damm. Trivdes bra från första stund.<o:p></o:p>

April 1985<o:p></o:p>

 • Tog anställning som semestervikarie <o:p></o:p>

<tbody> </tbody>

<o:p></o:p> 

<o:p></o:p> 

<o:p></o:p> 

<o:p></o:p> 

<o:p></o:p> 

<o:p></o:p> 

<o:p></o:p> 

<o:p></o:p> 

.<o:p></o:p>

<o:p></o:p> 

Apr 1985May 2013

Arbetsledare

Kubal AB

Har jobbat 28 år på Kubal, 25 av dem i någon form av ledande befattning. Nedan följer exempel på åtaganden och ansvarsområden:

<tbody> </tbody>

April 2005- 2013<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>

Arbetade som skiftgående arbetsledare, 19 personer i arbetslaget<o:p></o:p>

 • Ansvarig för utbildning och utveckling av det egna skiftet<o:p></o:p>
 • Ansvarig för planering av arbetsuppgifter samt utveckling, utbildning<o:p></o:p>
 • Ansvarig för god kundkontakt gentemot verkets interna kund, gjuteriet<o:p></o:p>
 • Deltagit i organisationsförändringar<o:p></o:p>
 • Ansvarig för driften i verk 2<o:p></o:p>
 • Katastrofansvar för hela fabriksområdet nätter och helger<o:p></o:p>
 • Ansvarig för telefonväxel och portvakt kvällar och helger <o:p></o:p>
 • Ansvarig för skydd och att skyddsronder utförs i det egna området<o:p></o:p>
 • Ansvarig för att samverkanssamtal hålls en gång/år<o:p></o:p>
 • Ansvarig för att medarbetarsamtal hålls minst en gång/år<o:p></o:p>
 • Arbetat med ständiga förbättringar i olika former, Lean och 5S<o:p></o:p>
 • Projektansvarig i täckning av ugnar<o:p></o:p>
 • Arbetat med rekrytering av sommarvikarier samt intern rekrytering<o:p></o:p>
 • Budgetansvar för personal och utrustning<o:p></o:p>

Januari- mars 2005<o:p></o:p>

 • Avvecklade Tappgruppen<o:p></o:p>
 • Övertog ansvar för framtagning och utveckling av utrustning för diverse mätningar och provtagningar på ugnarna i verket<o:p></o:p>

November 2002- januari 2005<o:p></o:p>

Arbetade som ledare för Tappgruppen<o:p></o:p>

 • Drivande i ständiga förbättringar och utveckling av utrustning och arbetssätt<o:p></o:p>
 • 2003 togs en helt ny utrustning i bruk, s k Tappbilar, tillverkade i Norge av ett företag som heter HMR. Jag och ytterligare en projektledare arbetade med utbildning av personalen, vi hade handledare från ett smältverk i Norge som lärde upp min personal<o:p></o:p>
 • Budgetansvar för personal och utrustning<o:p></o:p>

Februari- oktober 2002<o:p></o:p>

 • Arbetade som fordonskoordinator i verket. Uppdraget gick ut på att i samarbete med truckverkstaden höja standarden på verkets fordon samt att öka kompetens och medvetande hos verkets personal gällande hur maskinerna skulle användas och skötas för att hålla bättre. Bland annat införde jag operatörsnära underhåll där fokus låg på noggrann daglig tillsyn samt byten av lampor etc. <o:p></o:p>

Augusti 2001- januari 2002<o:p></o:p>

 • Gjorde ett utbildningsunderlag för en kurs i elektrolys för verkets skiftgående personal, totalt 120 personer. Jag skrev allt material och utbildningen sköttes av mig och en kollega i Power Point samt en pärm med skriftligt material till alla kursdeltagare. Kursen var på 22 timmar och avslutades med ett kunskapstest.Jag gjorde även en uppföljning på varje individs prestation samt meddelade ansvarig chef om resultat och lämpliga åtgärder för vidare utveckling.<o:p></o:p>

1988- augusti 2001<o:p></o:p>

 • Arbetade som så kallad förmansersättare där jag fungerade som förman vid de tillfällen ordinarie förman var borta. Övrig tid arbetade jag tillsammans med övriga i gruppen<o:p></o:p>

1990 augusti- december<o:p></o:p>

 • Arbetade som tf arbetsledare. Var även på gång att bli utnämnd men då det planerades nedskärningar så genomfördes aldrig utnämningen.<o:p></o:p>

September 1985- februari 1988<o:p></o:p>

 • Arbetade som ugnsoperatör, ett arbete som präglades av värme, smuts och mycket damm. Trivdes bra från första stund.<o:p></o:p>

April 1985<o:p></o:p>

 • Tog anställning som semestervikarie <o:p></o:p>

<tbody> </tbody>

<o:p></o:p> 

<o:p></o:p> 

<o:p></o:p> 

<o:p></o:p> 

<o:p></o:p> 

<o:p></o:p> 

<o:p></o:p> 

<o:p></o:p> 

.<o:p></o:p>

<o:p></o:p> 

Apr 1985May 2013

Arbetsledare

Kubal AB

Har jobbat 28 år på Kubal, 25 av dem i någon form av ledande befattning. Nedan följer exempel på åtaganden och ansvarsområden:

<tbody> </tbody>

April 2005- 2013<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>

Arbetade som skiftgående arbetsledare, 19 personer i arbetslaget<o:p></o:p>

 • Ansvarig för utbildning och utveckling av det egna skiftet<o:p></o:p>
 • Ansvarig för planering av arbetsuppgifter samt utveckling, utbildning<o:p></o:p>
 • Ansvarig för god kundkontakt gentemot verkets interna kund, gjuteriet<o:p></o:p>
 • Deltagit i organisationsförändringar<o:p></o:p>
 • Ansvarig för driften i verk 2<o:p></o:p>
 • Katastrofansvar för hela fabriksområdet nätter och helger<o:p></o:p>
 • Ansvarig för telefonväxel och portvakt kvällar och helger <o:p></o:p>
 • Ansvarig för skydd och att skyddsronder utförs i det egna området<o:p></o:p>
 • Ansvarig för att samverkanssamtal hålls en gång/år<o:p></o:p>
 • Ansvarig för att medarbetarsamtal hålls minst en gång/år<o:p></o:p>
 • Arbetat med ständiga förbättringar i olika former, Lean och 5S<o:p></o:p>
 • Projektansvarig i täckning av ugnar<o:p></o:p>
 • Arbetat med rekrytering av sommarvikarier samt intern rekrytering<o:p></o:p>
 • Budgetansvar för personal och utrustning<o:p></o:p>

Januari- mars 2005<o:p></o:p>

 • Avvecklade Tappgruppen<o:p></o:p>
 • Övertog ansvar för framtagning och utveckling av utrustning för diverse mätningar och provtagningar på ugnarna i verket<o:p></o:p>

November 2002- januari 2005<o:p></o:p>

Arbetade som ledare för Tappgruppen<o:p></o:p>

 • Drivande i ständiga förbättringar och utveckling av utrustning och arbetssätt<o:p></o:p>
 • 2003 togs en helt ny utrustning i bruk, s k Tappbilar, tillverkade i Norge av ett företag som heter HMR. Jag och ytterligare en projektledare arbetade med utbildning av personalen, vi hade handledare från ett smältverk i Norge som lärde upp min personal<o:p></o:p>
 • Budgetansvar för personal och utrustning<o:p></o:p>

Februari- oktober 2002<o:p></o:p>

 • Arbetade som fordonskoordinator i verket. Uppdraget gick ut på att i samarbete med truckverkstaden höja standarden på verkets fordon samt att öka kompetens och medvetande hos verkets personal gällande hur maskinerna skulle användas och skötas för att hålla bättre. Bland annat införde jag operatörsnära underhåll där fokus låg på noggrann daglig tillsyn samt byten av lampor etc. <o:p></o:p>

Augusti 2001- januari 2002<o:p></o:p>

 • Gjorde ett utbildningsunderlag för en kurs i elektrolys för verkets skiftgående personal, totalt 120 personer. Jag skrev allt material och utbildningen sköttes av mig och en kollega i Power Point samt en pärm med skriftligt material till alla kursdeltagare. Kursen var på 22 timmar och avslutades med ett kunskapstest.Jag gjorde även en uppföljning på varje individs prestation samt meddelade ansvarig chef om resultat och lämpliga åtgärder för vidare utveckling.<o:p></o:p>

1988- augusti 2001<o:p></o:p>

 • Arbetade som så kallad förmansersättare där jag fungerade som förman vid de tillfällen ordinarie förman var borta. Övrig tid arbetade jag tillsammans med övriga i gruppen<o:p></o:p>

1990 augusti- december<o:p></o:p>

 • Arbetade som tf arbetsledare. Var även på gång att bli utnämnd men då det planerades nedskärningar så genomfördes aldrig utnämningen.<o:p></o:p>

September 1985- februari 1988<o:p></o:p>

 • Arbetade som ugnsoperatör, ett arbete som präglades av värme, smuts och mycket damm. Trivdes bra från första stund.<o:p></o:p>

April 1985<o:p></o:p>

 • Tog anställning som semestervikarie <o:p></o:p>

<tbody> </tbody>

<o:p></o:p> 

<o:p></o:p> 

<o:p></o:p> 

<o:p></o:p> 

<o:p></o:p> 

<o:p></o:p> 

<o:p></o:p> 

<o:p></o:p> 

.<o:p></o:p>

<o:p></o:p> 

Apr 1985May 2013

Arbetsledare

Kubal AB

Har jobbat 28 år på Kubal, 25 av dem i någon form av ledande befattning. Nedan följer exempel på åtaganden och ansvarsområden:

<tbody> </tbody>

April 2005- 2013<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>

Arbetade som skiftgående arbetsledare, 19 personer i arbetslaget<o:p></o:p>

 • Ansvarig för utbildning och utveckling av det egna skiftet<o:p></o:p>
 • Ansvarig för planering av arbetsuppgifter samt utveckling, utbildning<o:p></o:p>
 • Ansvarig för god kundkontakt gentemot verkets interna kund, gjuteriet<o:p></o:p>
 • Deltagit i organisationsförändringar<o:p></o:p>
 • Ansvarig för driften i verk 2<o:p></o:p>
 • Katastrofansvar för hela fabriksområdet nätter och helger<o:p></o:p>
 • Ansvarig för telefonväxel och portvakt kvällar och helger <o:p></o:p>
 • Ansvarig för skydd och att skyddsronder utförs i det egna området<o:p></o:p>
 • Ansvarig för att samverkanssamtal hålls en gång/år<o:p></o:p>
 • Ansvarig för att medarbetarsamtal hålls minst en gång/år<o:p></o:p>
 • Arbetat med ständiga förbättringar i olika former, Lean och 5S<o:p></o:p>
 • Projektansvarig i täckning av ugnar<o:p></o:p>
 • Arbetat med rekrytering av sommarvikarier samt intern rekrytering<o:p></o:p>
 • Budgetansvar för personal och utrustning<o:p></o:p>

Januari- mars 2005<o:p></o:p>

 • Avvecklade Tappgruppen<o:p></o:p>
 • Övertog ansvar för framtagning och utveckling av utrustning för diverse mätningar och provtagningar på ugnarna i verket<o:p></o:p>

November 2002- januari 2005<o:p></o:p>

Arbetade som ledare för Tappgruppen<o:p></o:p>

 • Drivande i ständiga förbättringar och utveckling av utrustning och arbetssätt<o:p></o:p>
 • 2003 togs en helt ny utrustning i bruk, s k Tappbilar, tillverkade i Norge av ett företag som heter HMR. Jag och ytterligare en projektledare arbetade med utbildning av personalen, vi hade handledare från ett smältverk i Norge som lärde upp min personal<o:p></o:p>
 • Budgetansvar för personal och utrustning<o:p></o:p>

Februari- oktober 2002<o:p></o:p>

 • Arbetade som fordonskoordinator i verket. Uppdraget gick ut på att i samarbete med truckverkstaden höja standarden på verkets fordon samt att öka kompetens och medvetande hos verkets personal gällande hur maskinerna skulle användas och skötas för att hålla bättre. Bland annat införde jag operatörsnära underhåll där fokus låg på noggrann daglig tillsyn samt byten av lampor etc. <o:p></o:p>

Augusti 2001- januari 2002<o:p></o:p>

 • Gjorde ett utbildningsunderlag för en kurs i elektrolys för verkets skiftgående personal, totalt 120 personer. Jag skrev allt material och utbildningen sköttes av mig och en kollega i Power Point samt en pärm med skriftligt material till alla kursdeltagare. Kursen var på 22 timmar och avslutades med ett kunskapstest.Jag gjorde även en uppföljning på varje individs prestation samt meddelade ansvarig chef om resultat och lämpliga åtgärder för vidare utveckling.<o:p></o:p>

1988- augusti 2001<o:p></o:p>

 • Arbetade som så kallad förmansersättare där jag fungerade som förman vid de tillfällen ordinarie förman var borta. Övrig tid arbetade jag tillsammans med övriga i gruppen<o:p></o:p>

1990 augusti- december<o:p></o:p>

 • Arbetade som tf arbetsledare. Var även på gång att bli utnämnd men då det planerades nedskärningar så genomfördes aldrig utnämningen.<o:p></o:p>

September 1985- februari 1988<o:p></o:p>

 • Arbetade som ugnsoperatör, ett arbete som präglades av värme, smuts och mycket damm. Trivdes bra från första stund.<o:p></o:p>

April 1985<o:p></o:p>

 • Tog anställning som semestervikarie <o:p></o:p>

<tbody> </tbody>

<o:p></o:p> 

<o:p></o:p> 

<o:p></o:p> 

<o:p></o:p> 

<o:p></o:p> 

<o:p></o:p> 

<o:p></o:p> 

<o:p></o:p> 

.<o:p></o:p>

<o:p></o:p> 

Education

Aug 1981Jun 1984

Gymnasium

Hedbergska skolan