Download PDF

Presentasjon

Dette dokumentet viser min arbeidserfaring og utdanning de siste og som jeg mener er relevant til stillingen jeg søker på. I de fleste rubrikkene viser jeg primært til mitt arbeid innen en rekke museer og kultur institusjoner. Dette viser at jeg er en erfaren museumsarbeid og har et spesielt forhold med aktiviteter rettet mot skoler og yngre aldersgrupper. Jeg også kapabel til å være involvert i utvikling av nye undervisningstilbud grunnet min intellektuelle kapasitet og evne til å samarbeide med andre museumsansatte.

Arbeidserfaring

2017nåværende

Assistent/Kursholder

Oslo kommune
2016nåværende

Konsulent

Departementenes sikkerhet og serviceorganisasjon

Veiledning og formidling av 22.juli-senterets innhold og tematikk. Gjennomføring av skoleopplegget "Hva skal vi lære bort om 22.juli?" Oppføring av bestillinger fra skoleklasser og grupper

2015nåværende

Omviser/Formidler

Norsk Folkemuseum

Sesongansettelse fra april til desember med ansvar for skolegrupper med tilhørende veiledning og informasjonsformidling. Vakthold ved antikvariske bygninger var også en del av stillingen.

20122015

Museumsvert

Trysil/Engerdal Museum

Sesongbasert arbeid fra juni til august med særlig ansvar for omvisning, enkelt vedlikehold av museumsområde og kafebevertning.

Utdannning

20152016

Master of Arts

Katholieke Universiteit Leuven

Fordypning i kulturstudier med særlig innblikk i kulturelle utrykksformer som fotografi, teater og litteratur. Masteroppgave tittel: Social atmosphere in a representational insititution

20122015

Bachelor i Kultur og Samfunnsfag

Universitetet i Oslo

Fordypning i kulturhistorie. Emner: Materiell kultur, kulturminnevern, 

20142015

Study Abroad Programme in European Society and Culture

Katholieke Universiteit Leuven

Utvekslingssemester i Belgia

20112012

Årstudium i Internasjonal Studier med historie

Høgskolen i Lillehammer

Fordypning i internasjonal politikk

Kurs

April2015

Førstehjelpskurs

Jan Bråthe

Del av obligatorisk brann og sikkerhetskurs før ansettelse ved Norsk Folkemuseum

Språk

Norsk muntlig og skriftlig - Flytende

Engelsk muntlig og skriftlig - Profesjonell yrkeskompetanse

Nederlandsk muntlig og skriftlig - God