Download PDF

Presentasjon

Min kompetanse er fremstilt på grunnlag av min arbeidserfaring og utdanning hvor jeg innehar særlig kompetanse innenfor kulturfeltet. Jeg er først og fremst drivende innenfor kulturhistoriske institusjoner, men jeg har også bakgrunn fra musikkpraksis. Jeg vil gjerne bruke av disse erfaringene til å formidle kultur på et kvalitetssikkert nivå og videreføre mine kunnskaper om kulturliv, kulturhistorie og samfunnsforståelse.

Arbeidserfaring

2016nåværende

Konsulent

Departementenes sikkerhet og serviceorganisasjon

Veiledning og formidling av 22.juli-senterets innhold og tematikk. Oppføring av bestillinger fra skoleklasser og grupper

20152015

Omviser/Formidler

Norsk Folkemuseum

Sesongansettelse fra april til juni med ansvar for skolegrupper med tilhørende veiledning og informasjonsformidling. Vakthold ved antikvariske bygninger var også en del av stillingen.

20132014

Kveldsselger

Mediesalg AS

Salg av Dagsavisen, Vårt Land og Programbladet TV-guiden over telefon. Oppføring av bestillinger og produktargumentasjon.

20122015

Museumsvert

Trysil/Engerdal Museum

Sesongbasert arbeid fra juni til august med særlig ansvar for omvisning, enkelt vedlikehold av museumsområde og kafebevertning.

Utdannning

20152016

Master of Arts

Katholieke Universiteit Leuven

Fordypning i kulturstudier med særlig innblikk i kulturelle utrykksformer som fotografi, teater og litteratur

20122015

Bachelor i Kultur og Samfunnsfag

Universitetet i Oslo

Fordypning i kulturhistorie

Høst2014

Study Abroad Programme in European Society and Culture

Katholieke Universiteit Leuven

Utvekslingssemester i Belgia

20112012

Årstudium i Internasjonal Studier med historie

Høgskolen i Lillehammer

Fordypning i internasjonal politikk

Kurs

April2015

Førstehjelpskurs

Jan Bråthe

Del av obligatorisk brann og sikkerhetskurs før ansettelse ved Norsk Folkemuseum

Språk

Norsk muntlig og skriftlig - Flytende

Engelsk muntlig og skriftlig - Profesjonell yrkeskompetanse

Nederlandsk muntlig og skriftlig - Nybegynner

Lenker