Download PDF
 • Lidenskapelig utvikler for Java og JVM-baserte programmeringsspråk.

 • Systemarkitekt med spesiell interesse for DevOps, kode- og systemkvalitet og integrasjon av heterogene systemer.

 • Dyktig teambygger og god til å skape entusiasme.

 • Ivrig slagverker, friluftsentusiast og hobbyfotograf.

Arbeidshistorikk

OKT 2016D.D

Senior Consultant

Greenbird Integration Technology

Systemutvikling og arkitektur på skybaserte systemer. 

Jan 2010OKT 2016

Senior Løsningsarkitekt

Gjensidige Forsikring

Systemarkitektur og design. Integrasjon av stormaskinbaserte forsikringssystemer. Metodikk og prosessforbedringer. Smidig utvikling og DevOps.

Nøkkelprestasjoner:

 • Utvikling av en rekke tjenester i Gjensidiges SOA-arkitektur som håndterer både nettbutikken og interne arbeidsflater basert på Microsoft Dynamics CRM, samt en rekke andre både eksterne og interne systemer. Fungerer som arkitekt og utviklingsleder for plattformen.

 • Vellykket innføring av Puppet for å støtte kontinuerlig utrulling av funksjonalitet og rettelser, samt endringer i rutiner og metodikk som følge av dette.

 • Har stått for en generell modernisering av den tekniske arkitekturen, for eksempel sanering av JBoss AS til fordel for Apache Tomcat, JBoss ESB til fordel for Apache Camel, innføring av Rest-baserte lettvektstjenester og Domain Driven Design. 

 • Ansvarlig for undersøkelser av mikrotjenester basert på Spring Boot, skytjenester og Netflix Eureka. 
Jul 2003Jan 2010

Seniorkonsulent

Gjensidige Forsikring

Systemutvikling, mentoring, metodikk- og kvalitetsforbedringer.

Nøkkelprestasjoner:

 • Tilpasning av Gjensidiges eksisterende arkitektur til innføringen av Microsoft Dynamics CRM som intern arbeidsflate. Implementerte for eksempel Kerberos-basert Single Sign-on mellom .Net-baserte applikasjoner og Java-baserte web-applikasjoner på Tomcat.

 • Arkitekt og utvikler for en rekke meldingsbaserte applikasjoner for å støtte datautveksling mellom de eksisterende stormaskinbaserte applikasjonene og Microsoft-plattformen.

 • Ansvarlig for en vellykket innføring av Atlassian Confluence og Jira som nå har blitt tatt i bruk over hele Gjensidige-konsernet.
Jan 2001jul 2003

IT Professional

IBM Global Services

Systemutvikler på IBMs Java-portefølje, hovedsakelig basert på WebSphere Application Server, WebSphere MQ og Rational Application Developer.

Nøkkelprestasjoner:

 • Innføring av IBM WebSphere hos NSB. Systemet som ble utviklet, skulle brukes for å samle inn meldinger fra Jernbaneverket for deretter å kunne produsere informasjon om blant annet togenes forventede ankomsttider på de forskjellige stasjonene.

 • Vellykket konvertering av en CORBA-basert internløsning hos Gjensidige fra IBM Component Broker til en EJB-basert løsning på IBM WebSphere Application Server.
aug 1999jan 2001

Studentassistent

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Faglig veiledning av studenter i lavere årskurs i Java-programmering.

aug 1994jun 1996

Freelance slagverksinstruktør

Selvstendig

Freelance slagverksinstruktør samtidig med avtjening av verneplikten ved Forsvarets Distrikts-musikkorps Østlandet (FMKØ). 

Utdanning

19962001

Sivilingeniør Datateknikk

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet 
 • Utdannet ved linjen for systemutvikling med fordypning innen grafisk databehandling og distribuerte systemer. Snittkarakter: 2.1.

 • Diplomoppgave: “Gossip – An Integrated Shared Product Space and Awareness Engine for the IGLOO framework”. Karakter: 1.25.
19911994

Spesiell studiekompetanse

Frydenberg Videregående Skole, Fredrikstad
 • Full fordypning i matematikk, fysikk og kjemi

ferdigheter

Språk / Teknologi

Java, Ruby, Spring, Camel, PHP, JavaScript, Rest, Tomcat, Jetty.

Databaser / Meldingssystemer

DB2, Oracle, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, WebSphere MQ, ActiveMQ.

Støtteverktøyer

IntelliJ IDEA, Eclipse, SoapUI/ReadyAPI, Confluence, Jira, Bitbucket/Stash, DynaTrace, Splunk, Ardoq, Sonar, Maven.

DevOps

Puppet, Chef, Jenkins.