Printing tool Download PDF

Student završne godine sociologije sa izraženim interesovanjem za marketing i komunikaciju, kao i predani društveni aktivista. Poseduje jake analitičke i organizacione sposobnosti, iskustvo u javnom nastupu, PR-u i vođenju nevladinih organizacija. Prilagodljiv i fokusiran na rezultate, efikasan kako samostalno, tako i u timu. 

Iskustvo

Jan 2015DANAS

Predsednik

Centar za antiautoritarne studije

Vršenje funkcije predsednika organizacije, pisanje i upravljanje projektima, fandrejzing, vođenje sajta, predstavljanje organizacije u medijima.

Mar 2016Apr 2016

Praktikant

OlafOlaf&McAteer

Istraživanje tržišta, pisanje saopštenja za medije, pres kliping, pravljenje prezentacija,  održavanje kontakta sa medijima, organizacija događaja.

Avg 2013Mar 2015

Član izvršnog odbora i regionalni direktor

European Students for Liberty

Članstvo u izvršnom odboru i vršenje funkcije regionalnog direktora za prostor bivše Jugoslavije, upravljanje organizacijom na evropskom nivou, pokretanje i širenje mreže studentskih organizacija na nivou Srbije i Balkana, regrutacija novih aktivista i organizacija, pisanje i upravljanje projektima, organizacija događaja i regionalnih konferencija sa preko 280 posetilaca, predstavljanje organizacije na tribinama i u medijima.

Obrazovanje

Okt 2011DANAS

Osnovne studije sociologije

Univerzitet u Beogradu, Filozofski Fakultet

Apsolvent sociologije. Glavni predmeti: Teorije o društvenim promenama, Savremene sociološke teorije, Sociolingvistika, Metodologija socioloških istraživanja i Statistika, Sociologija kulture i Sociologija masovne kulture, Sociologija politike, Sociologija izbora.

FEB 2012SEP 2016

Atlas Leadership Academy Graduate

Atlas Network

Osnivanje i vođenje liberalnog tink tenka, fandrejzing, strateško planiranje, umrežavanje, komunikacija, vođenje kampanje, pisanje i realizacija projekata.

okt 2015jun 2016

Studije budućnosti

Beogradska otvorena škola

Studije budućnosti, pisanje akademskog rada, pisanje praktične politike, javni nastup, metodologija naučnog istraživanja, pristup Evropskoj uniji, aktuelni društveni problemi.

Veštine

Organizacione veštine

Stečene kroz višegodišnje iskustvo rukovođenja organizacijama, kao i kroz pripremu uspešnih seminara, tribina i konferencija.

Upravljačke veštine

Stečeno kroz pisanje i upravljanje projektima, fandrejzing, pravljenje organizacione strategije i koordinisanje timovima volontera.

Analitičko mišljenje

Stečeno tokom studija sociologije, kao i istraživanjem za potrebe pisanja praktične politike o legalizaciji kanabisa u Srbiji.

Jezici

Odlično poznavanje govornog i pisanog engleskog jezika – nivo C2, kao i poznavanje nemačkog jezika – nivo B2.

Rad na kompjuteru

MS Office, SPSS, upoznat sa radom u WordPress-u i Adobe Illustrator-u.

Vozačka dozvola B kategorije

Višegodišnji vozač.

Nagrade i stipendije

OBjavljeni radovi

Kokotović, A. i Nikolić, R. (2014). Legalizacija kanabisa u republici Srbiji. U: Javne politike u Srbiji – Budućnost iza ugla. (str. 52-66). Beograd: Inicijativa mladih za ljudska prava

Portfolio

Reference