Printing tool Download PDF

Överblick

Jag heter Andreas Martinsson och är en systemvetare från Umeå med breda kunskaper främst inom webbutveckling och med en passion för öppen data. Vid sidan av studierna har jag sett till att hålla mig uppdaterad kring de ledande webbteknologierna. I dagsläget skulle jag beskriva mig som en kreativ webb-ninja / Fullstack-node-utvecklare med erfarenhet av allt från kundkontakt och kravspecifikation till design och UX till att skapa API:er i back-end. 

Jag driver en rad utvecklingsprojekt vid sidan av mina studier och har ett stadigt grepp om de allra flesta teknologier i Javascript-spacet.

Följande teknologier har jag mycket god erfarenhet av och är de jag använder mest:

Javascript (ES6), Java (SE & EE), Node.js, HTML5, CSS, SASS, JSON, AngularJS, MongoDB, MySQL, Express.js, Git, Grunt, Bower, NPM, Responsiv Webbdesign (RWD), CMS, Sökmotoroptimering (SEO), Heroku, SaaS, Single Page Application (SPA), REST-API, UX, Foundation, Twitter Bootstrap, Selenium, enhetstestning, continuous integration,  grafisk design, Sketch 3, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.

Jag har även viss erfarenhet av:

React.js, Neo4j, Python, C#, PHP, WordPress, AWS.

Tidigare erfarenhet

Juli 2013Nu

Frilansande webbutvecklare

AM Kreativ

Vid sidan av studierna har jag drivit min egen verksamhet inom webbdesign och utveckling. Jag lägger ett starkt fokus på responsiv design och användbarhet och mina kunder har framförallt varit mindre företag. Genom detta har jag lärt mig att driva projekt från start till mål med eget ansvar för allt från kravfångst och design till deployment och SEO.

Jag har även en rad egna projekt separata från den kommersiella utvecklingen, de flesta med ett samhälleligt fokus och jag har en aktiv närvaro på GitHub där jag generellt publicerar källkoden till mina projekt.

Projekturval:

Bland annat har jag utvecklat en datadriven webbapp för kommuner att utvärdera och förbättra sin närvaro i sociala medier.

kommun.amkreativ.se

Jag har även ett par andra webb-appar under utveckling. Som huvudsaklig teknikstack använder jag mig oftast av MEAN men anpassar den självfallet till ändamålet.

jobb.amkreativ.se - Visualisering av SCB:s jobbstatistik.

antagning.amkreativ.se - Min personliga variant av Antagning.se med extra funktionalitet som antagningsstatistik.

rikspolitiker.se - Ett verktyg för att få tydlig information om Sveriges riksdagsledamöter.

senanmälan.se - En webb-app som hjälper studenter att se vilka kurser som är möjliga att komma in på genom sen anmälan.

Nov 2011Apr 2012

Telefonförsäljare

Online Fulfillment Sverige AB

Jag arbetade några månader som telefonförsäljare för Online Fulfillment där jag främst sålde bredbandstjänster. Där fick jag möjlighet att utveckla min säljförmåga vilket var mycket givande för mina framtida verksamheter. De färdigheter jag utvecklat här har kommit till god användning senare, exempelvis förmågan att se kundens behov och att anpassa och sälja in en en attraktiv lösning.

Utbildning

Sept 2013Juni 2016

Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation, 180 hp

Umeå Universitet

Systemvetenskapliga programmet handlar kortfattat om hur informationsteknologi påverkar bland annat individer, organisationer och samhälle. Här har jag lärt mig ytterligare programmering och fått en bredare förståelse för bland annat olika systemutvecklingsprocesser.

En stor del av undervisningen har varit gruppbaserad och det har lett till att jag fått mycket erfarenhet av att arbeta i grupp. 

Programmeringsundervisningen här har varit baserad i Java och vi har utvecklat applikationer av många olika typer i både Java SE och EE. Under de senare terminerna lärde jag mig även testning i form av olika metoder, bland annat enhetstestning och continuous integration.

Sept 2015Jan 2016

Designkurser

Designhögskolan - Umeå Universitet

Hösten 2015 valde jag att ägna min valfria termin inom Systemvetenskapliga programmet åt att läsa kurser på Designhögskolan i Umeå. Detta gav mig utökad insikt i designprocessen och kunskap om vad som krävs för att designa framgångsrika produkter.

  • Strategisk design och produktutveckling, 15 hp
  • Semantik och form, 7.5 hp
  • Användarcentrerad interaktionsdesign, 7.5 hp

Sept 2012Jun 2013

Kurser

Linköpings Universitet

Jag påbörjade studier på Civilingenjörsprogrammet i Datateknik där jag lärde mig grunderna i programmering och fann att det var något som verkligen intresserade mig. Särskilt intressant var hur programmering kan användas för att lösa problem. Jag fick erfarenhet av utvecklingsarbete och problemlösning i grupp och det kände jag att jag ville ha mer av, därav mitt byte till Systemvetenskap. 

På vårterminen studerade jag i stället Statsvetenskap A, 30 hp då det är något som alltid engagerat mig och nu i efterhand har det varit värdefullt för mitt samhälleliga engagemang att få insikt i de system som ligger bakom samhället.

Under denna tid var jag också aktiv i Utrikespolitiska föreningen vid Linköpings universitet.

Sept 2011Jun 2012

Kurser

Umeå Universitet

Jag studerade följande kurser under mitt första år på universitetet

  • Engelska A, 30 hp.
  • Juridisk översiktskurs, 15 hp

Övrigt