Printing tool Download PDF

Kort portfolio

Competenties

Ondernemend

Creatief

Aanpakken

Vasthoudendheid

Luisteren

Politieke antenne

Organisatorisch inzicht

Overtuigingskracht

Verantwoordelijkheid nemen

Cursussen

Controller in de zorg (Eiffel)

Zorgfinanciën (Eiffel)

LEAN Six Sigma (Eiffel)

Processmapping (Eiffel)

Procescontrol (Eiffel)

Presentatietechnieken (Stichting communicatie)

Leidinggeven (Boertien)

Adviesvaardigheden (BMC)

Speeches schrijven ROI

Time management (Schouten & Nelissen)

Projectmanagement (Schouten & Nelissen)

AWB (Bestuursacademie)

Work experience

Projectleider integraal werken

Gemeente Maassluis

Versterken integraal werken Wmo, Wwb, Wsw en Onderwijs. Opzetten en uitvoeren traject om management control cyclus aan te passen voor gehele domein Samenlevingszaken.

Adviseur Projectleider Paticipatiebudget (Wwb en Wmo)

Gemeente Maassluis

Opstelling participatieplan, opstellen begroting Dienst Sociale zaken, concrete vertaling naar het werkplan, beschrijving werkprocessen, versterken samenhang binnen de dienst.

Dec 2010Present

Business Consultant

Eiffel

Als Business Consultant verantwoordelijk voor:

  • Adviseren en ondersteunen van organisaties op het gebied van integrale en/of bedrijfskritische vraagstukken.
  • Stimuleren van professionals, zowel binnen als buiten Eiffel, om kennis te delen binnen workshops.
  • Genereren van omzet door acquisitiegesprekken en gebruikmaken van het eigen netwerk.
  • Inwerken en begeleiden van junior en medior professionals.
  • Ondersteunen van accountmanagers.
  • Ondersteunen van het Bid & Tender team.
  • Schrijven van Blogs en artikelen.

Daarnaast als Themacoördinator Sociaal domein verantwoordelijk voor productontwikkelingen binnen de business units Gemeenten en Overheid:

  • Transitie AWBZ naar Wmo.
  • Organisatiemodellen en -methodieken als Lean, FIT-model en procesfilm.
  • Gemeente 2020.
Jun 2011Present

Teamleider Toetsingsorgaan Bewijslast Wtcg

CAK

Aansturing wisselend team van 5 - 10 personen. Adviseren over procedures, communicatie en evaluatie van de regeling Wtcg. Opstellen werkinstructies en procesbeschrijvingen.

Dec 2010Jun 2012

Kwartiermaker/Teamleider Toetsingsorgaan Bewijslast Wtcg

Zorgverzekeraars Nederland

Opzetten van het orgaan, inrichten processen, formuleren werkinstructies, werkend krijgen van ICT-systemen, aanname en inwerken van 16 medewerkers.

Feb 2011May 2012

Projectleider decentralisatie AWBZ

Gemeente Enschede

Het opstellen van een businesscase transitie AWBZ naar Wmo. Vervolgens aansturen van uitwerken alternatieve oplossingen vervoer Wmo en AWBZ. Verwachtte efficiencykorting is 10%.

Sep 2011Apr 2012

Adviseur/coach kanteling Wmo en voorbereiding transities

Gemeente Hoorn

Uitwerken tijdpad decentralisatie AWBZ naar Wmo en coaching van een projectleider. Ik deed dit aan de hand van een uitgebreid model dat ik voor Eiffel ontwikkelde.

May 2011Nov 2011

Adviseur bezuinigingen Wmo

Gemeente Oldenzaal

Ondersteunen van de directie en concern-controll met adviezen over te volgen tijdpad, bezuinigingen en personele consequenties van bezuinigingen bij een aantal Wmo-instellingen

Mar 2010Aug 2011

Adviseur kanteling Wmo gevolgen decentralisatie AWBZ

Gemeente Hellevoetsluis

Uitwerken van de inhoudelijke en organisatorische consequenties van wijzigingen in de AWBZ voor het toekomstige Wmo-beleid.

Dec 2010May 2011

Adviseur Wmo-scan

Gemeente het Bildt

Beoordeling van Wmo beleid en evaluatie uitvoering Wmo-loket door de Int. gem. soc. dienst. Uitbrengen advies over (dis)continueren aantal activiteiten en kanteling organisatie.

Dec 2010Mar 2011

Projectleider verordening Wmo bezuinigingen

Gemeente Vlist

Advies over bezuinigingsmogelijkheden Wmo-beleid en uitvoering.

Apr 2010Dec 2010

Advies verordening Wmo en bezuinigingen

Gemeente Wassenaar

Evaluatie Wmo-beleid en formuleren bezuinigingsalternatieven PGB en aanbestedingen.

Mar 2010Nov 2010

Begeleiding inkoop hulpmiddelen Wmo

Gemeente Hellevoetsluis

Evaluatie van levering hulpmiddelen en begeleiding aanbesteding hulpmiddelen Wmo.

Nov 2008Nov 2010

Consultant

BMC
Adviseren en ondersteunen van gemeenten op het gebied van het sociaal domein.
Mar 2010Oct 2010

Adviseur ketenregie maatschappelijke opvang

Gemeente Hellevoetsluis

Analyseren van knelpunten in een zorgnetwerk tussen een woningbouwvereniging, gemeente en diverse zorgpartners.  Doen van voorstellen ter verbetering van zwaar verstoorde overlegstructuren.

Nov 2009Apr 2010

Begeleiding fusie GGD

Gemeente Maassluis

Financiële afwikkeling fusie GGD’en Rotterdam Rijnmond en Nieuwe Waterweg Noord. Voorbereiden financiële en inhoudelijke voorstellen GGD.

Nov 2008Dec 2009

Projectleider kanteling senioren beleid

Gemeente Helmond

Ontwikkelen van gemaksdiensten als collectieve dienst ipv individuele verstrekkingen. Dit resulteerde in een aanbesteding op basis van het programma van eisen.

Jul 2009Dec 2009

Kwartiermaker ketenregie dementie

Gemeente Helmond

Verhogen samenwerking rond dementie. Mijn rol was plan ontwikkeling, enthousiasmeren, bijeenbrengen, voorbereiden initiële besluitvorming en oprichten projectorganisatie.

Nov 1998Nov 2008

Senior Beleidsmedewerker Welzijn en Cultuur & Toerisme

Gemeente Gouda

Formuleren inhoudelijk beleid Welzijn en Cultuur. Opstellen afdelingsplanning en subsidiebegroting, beoordelen subsidieaanvragen. Inwerken en begeleiden van junior en medior medewerkers. Trekken van projecten, herhuisvesting welzijnsaccommodaties, nieuwbouw bioscoop, trekkenwand schouwburg.

Jan 2006Nov 2008

Kwartiermaker RAS

Gemeente Gouda

Opzetten structuur, stimuleren, voorbereiden en afhandelen aanvragen Regionale Agenda Samenleving voor 13 gemeenten in Midden-Holland.

Aug 1994Nov 1998

Beleidsmedewerker Jeugd en Welzijn

Gemeente Papendrecht

Beleidsadvisering op Jeugd en Welzijn. Invoering budgettering systeem subsidies.

Education

Bestuurskunde

Universiteit Twente