التعليم

التعليم

Faculty of engineering KFS university

سبتمبر 2012 - يونيو 2017

Electrical engineer

Abou Ghanima Secondary school

سبتمبر 2009 - يوليو 2012

I have got the High School Diploma certificate

الشهادات

الشهادات

Doposco

يوليو 2016 - اكتوبر 2016

Skada

EGY CET

يوليو 2016 - اغسطس 2016

Classic control 

Egy CET

يوليو 2015 - اغسطس 2015

PLC 1

languages

المهارات

Some lessons in French language

English 

Arabic as mother   language 

Job Objective

اتصل بنا