• Radzovce 46

Ing. Alena Olšiaková

Prax

Work experience

absolventská prax

Nov 2008 - Apr 2009
Obvodné oddelenie Policajného zboru

analytické laboratórium

Sep 2007 - May 2008
Fermas a.s.

oddelenie riadenia kvality

Sep 2006 - May 2007
Biotika a.s.

administratívne práce

Jun 2006 - Aug 2006
Thorma Výroba k.s.

Vzdelanie

Education

Operátor farmaceutickej výroby

Stredná odborná škola, Slovenská Ľupča

Bezpečnosť technických systémov (Ing.)

2013 - 2015
Technická univerzita v Košiciach

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (Bc.)

2009 - 2013
Technická univerzita v Košiciach

Kurzy a školenia

Certifications

Podnik a podnikanie

Mar 2015 - May 2015
AZU - AKTIVITA ZVYŠUJE ÚSPECH

Príloha č. 1

Spoznaj sám seba

Oct 2014 - Jan 2015
AZU - AKTIVITA ZVYŠUJE ÚSPECH

Príloha č. 2

Bezpečnostný technik

Technická univerzita v Košiciach

Príloha č. 3

Jazykové znalosti

Skills

Slovenský jazyk

Nemecký jazyk

Maďarský jazyk

Anglický jazyk

Počítačové znalosti

MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows - pokročilý

MS Project, MS Access, MS Outlook - základy

UNIX/Linux, Pro ENGINEER, SolidWorks, AutoCAD, Adobe Photoshop - základy

Tecnomatix ( simulácia,modelovanie a ergonomická analýza človeka v pracovnom prostredí ) - základy

Aloha ( 2D simulačný software, modelovanie tvaru a rozsahu úniku nebezpečnej látky ) - základy

Vodičský preukaz

B1, B, AM

Ďalšie schopnosti, znalosti, záujmy

Pokladám sa za flexibilného človeka, čo vie pracovať pod stresom. Som kreatívna, mám príjemné vystupovanie a rada pracujem s ľuďmi. Mám rada nové výzvy, som cieľavedomá a komunikatívna.

Záujmy:
fotografovanie, čítanie, turistika, história, bicyklovanie, beh, posilňovanie, cvičenia na stabilizáciu chrbtice SM systém