Aleksandra Rojek

  • Białystok 15-336; Kredytowa 7
Aleksandra Rojek

Profil

Obowiązkowa, komunikatywna absolwentka studiów licencjackich technik dentystycznych, studentka magisterskich studiów przygotowujących do zarządzania jednostkami medycznymi . Posiada doświadczenie w obsłudze klienta, pracy biurowej oraz obsługi komputera (Microsoft,OSx)  i urządzeń biurowych. Posiada umiejętność pracy zespołowej oraz samodzielnej, potrafi pracować pod presją czasu. Wyróżnia się umiejętnością szybkiego i analitycznego myślenia. Jest osobą dobrze zorganizowaną i zawsze w pełni angażuje się w powierzone obowiązki.

Wysoki poziom umiejętności budowania relacji z klientami oraz negocjacji. Przygotowywanie strategii sprzedażowych i marketingowych produktów dla rynku lokalnego. Ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji z technik sprzedaży i relacji z klientem

Doświadczenie

Work History
Aug 2015 - Present

przedstawiciel medyczny

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Medycznego MARKU M.Krawczyk sp.j.

-prezentacja oferty firmy w gabinetach stomatologicznych,
-pozyskiwanie zamówień i realizacja planów sprzedaży,
-budowanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z Klientami firmy,
-pozyskiwanie nowych Klientów,
-kreowanie pozytywnego wizerunku firmy,

May 2013 - Jul 2015

pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej

Przychodnia Stomatologiczno-Protetyczna „Bial-Dent”s.c. W. Sacharzewska, A.Rojek 

-sporządzanie zamówień na sprzęt medyczny i akcesoria
-monitorowanie stanu zaopatrzenia gabinetu w sprzęt medyczny jednorazowego użytku
-prowadzenie terminarza wizyt pacjentów oraz zarz
ądzanie kalendarzem lekarskim
-nawi
ązywanie i utrzymywanie dobrych relacji z klientami
-prowadzenie kampanii reklamowej w social media oraz zamieszczanie reklam na lokalnych stronach internetowych
-projektowanie i zamawianie materia
łów promocyjnych (wizytówek, ulotek)

2011 - 2011

asystentka dyrektorki działu HR 

Adampol S.A.

-kompletowanie i uzupełnianie dokumentów w kartotekach pracowników
-sporządzanie rozliczeń i kosztorysów usług transportowych

-sporządzanie rozliczeń i kosztorysów podróży służbowych pracowników wewnętrznych

Edukacja

Education
Oct 2014 - Jul 2016

administracja -studia II-go stopnia ,magisterskie , spec. zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej i innymi organizacjami w systemie ochrony zdrowia 

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

-znajomość  funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce i w Unii Europejskiej

-znajomość prawa zdrowia publicznego

-znajomość praw pacjenta

-znajomość zagadnień związanych z odpowiedzialnością cywilną i karną w medycynie

-znajomość prawnej organizacji obrotu produktami leczniczymi

-znajomość prawa ubezpieczeń społecznych

-kompetencje zarządcze i komunikacyjne

-organizacja zarządzania i zarządzanie zasobami ludzkimi

Oct 2011 - Jul 2014

Technik dentystyczny-studia I-go stopnia, licencjackie 

Wyższa Szkoła Menedżerska w Białymstoku

-wiedza z zakresu techniki dentystycznej oraz podstaw nauk społecznych, prawa, ekonomii i zarządzania

-umiejętność wykonywania protez stałych, ruchomych i nietypowych zaprojektowanych przez lekarza

-umiejętność wykonywania napraw uzupełnień protetycznych

-znajomość technologii wykonywania protez zębowych techniki dentystyczne 

Szkolenia

Certifications
Apr 2014 - Present

VIII Ogólnopolski Kongres Techniki Dentystycznej 

artDENT we współpracy z firmą KaVo

-„Uzupełnienia ceramiczne w odcinku przednim- poszukiwanie granic możliwości”.
-„Biomimetyka jako
środek w korelacji światła i koloru”

-„Wszystkie ręce na pokład..., trudne przypadki wymagają szczególnego traktowania”
-„Blaski i cienie implantoprotetyki”
-„Aspekty obróbki strumieniowo-
ściernej (piaskowania) w technikach dentystycznych”
- „Spiekanie laserowe SLM zamiast odlewnictwa Co-Cr – technolgia, dzię
ki której oszczędzasz czas i zarabiasz na konstrukcjach metalowych.”

Szczyrk

Feb 2014 - Present

„KOMPOZYT. KOMPOZYT. KOMPOZYT. NIE UWIERZYSZ, CO POTRAFISZ!” 

Marrodent Sp. z o.o.

Białystok

Feb 2014 - Present

III Konferencja DentalTECH

„Nowoczesny Technik Dentystyczny” DentalTECH, Nowoczesny Technik Dentystyczny,Zhermack, Wydawnictwo Elamed

 -„Optymalny zakres płyt protez ruchomych i osiągnięcie względnie najlepszego ich utrzymania na podłożu protetycznym.”

-„Jak wykonać pasujące szyny twarde.”

-„”Minimalizacja błędów podczas wykonania konstrukcji mostów ucho-ucho przy użyciu żywicy do modelowania Form-Plast i alternatywnej metody powielania modeli przy pomocy sylikonów- jeden cel dwie techniki.”

-„Jak dobrać odpowiedni meteriał i technologię wykonania mistrzowskiego modelu.”

-„Wax-up, Mock-up, prace tymczasowe- jak i z czego wykonać prace na implantach.”

-„Technologia CAD-CAM- przygotowanie i skanowanie modeli.”

-„Polimeryzacja protez akrylanowych na szybko czy wolno- za i przeciw.”

„Nauka i sztuka naśladowania natury-Premise Indirect,pierwszy potrójnie utwardzalny materiał kompozytowy do wykonywania uzupełnień protetycznych”

Kerr

Białystok 

Nov 2013 - Present

" Mobile Laboratory "

Zirkonzahn

Warszawa

Apr 2013 - Present

„IPS e.max- system do prac całoceramicznych. Estetyka. Wytrzymałość. Uniwersalność. Zasady rekonstrukcji tkanek zębów przy zastosowaniu materiałów ceramicznych”

IVOCLAR VIVADENT POLSKA SP.Z O.O.

Białystok

May 2013 - Present

„JAK WYZWANIE RODZI SUKCES...Osiągnięcie przewidywalnych wyników klinicznych przy zastosowaniu pełnoceramicznych uzupełnień protetycznych...BO KLUCZEM JEST ZESPÓŁ!” 

IVOCLAR VIVADENT POLSKA SP.Z O.O.

Warszawa

Umiejętności

Skills

Umiejętności i kompetencje organizacyjne:

-dobra organizacja własnej oraz cudzej pracy

-punktualność

-rzeczowość

-umiejętność utrzymywania porządku w miejscu pracy, komputerze, dokumentach i własnych obowiązkach

-obowiązkowość

-umiejętność wyznaczania i przestrzegania priorytetów

-umiejętność tworzenia planów i podążania za nimi

Umiejętności i kompetencje socjalne:

-umiejętność pracy zespołowej

-zdolność oraz wola integracji

-niezawodność, punktualność, dokładność

-szybkie nawiązywanie kontaktów

Prawo jazdy kat.B,A

czynny kierowca od 2009 roku kat.B, kat.A od 2014

Obsługa Windows/OSX

MsOffice  (MicrosoftWord, MicrosoftPowerpoint, MicrosoftExel)

OSX (Pages,Keynote,Numbers)

j. angielski

komunikatywny

j.polski

Text Section

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2014r., poz.1182 ze zm.).