Download PDF

Profil

Obowiązkowa, komunikatywna absolwentka studiów licencjackich technik dentystycznych, studentka magisterskich studiów przygotowujących do zarządzania jednostkami medycznymi . Posiada doświadczenie w obsłudze klienta, pracy biurowej oraz obsługi komputera (Microsoft,OSx)  i urządzeń biurowych. Posiada umiejętność pracy zespołowej oraz samodzielnej, potrafi pracować pod presją czasu. Wyróżnia się umiejętnością szybkiego i analitycznego myślenia. Jest osobą dobrze zorganizowaną i zawsze w pełni angażuje się w powierzone obowiązki.

Wysoki poziom umiejętności budowania relacji z klientami oraz negocjacji. Przygotowywanie strategii sprzedażowych i marketingowych produktów dla rynku lokalnego. Ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji z technik sprzedaży i relacji z klientem

Doświadczenie

Purchasing specialist

diagnosisi sa
2016

SPECJALISTA DS. ZAKUPÓW , DIAGNOSIS S.A.; BIAŁYSTOK; 2016

-planowanie i prowadzenie wybranych kategorii zakupowych w dziedzinie zaopatrzenia gabinetów stomatologicznych,ginekologicznych, przychodni, weterynaryjnych,

-poszukiwanie nowych dostawców i nawiązanie kontaktów,

-przygotowywanie zapytań, analiza ofert,

-dbanie o terminowość i jakość dostaw,

-monitorowanie stanów magazynowych i rotacji oraz sporządzanie zamówień,

-nadzorowanie dokumentacji zakupowej,

-koordynacja współpracy z dostawcami,

-opracowywanie i negocjowanie kontraktów/umów w celu zabezpieczenia potrzeb firmy .

przedstawiciel medyczny

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Medycznego MARKU M.Krawczyk sp.j.
Aug 2015Present

-prezentacja oferty firmy w gabinetach stomatologicznych,
-pozyskiwanie zamówień i realizacja planów sprzedaży,
-budowanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z Klientami firmy,
-pozyskiwanie nowych Klientów,
-kreowanie pozytywnego wizerunku firmy,

pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej

Przychodnia Stomatologiczno-Protetyczna „Bial-Dent”s.c. W. Sacharzewska, A.Rojek 
May 2013Jul 2015

-sporządzanie zamówień na sprzęt medyczny i akcesoria
-monitorowanie stanu zaopatrzenia gabinetu w sprzęt medyczny jednorazowego użytku
-prowadzenie terminarza wizyt pacjentów oraz zarz
ądzanie kalendarzem lekarskim
-nawi
ązywanie i utrzymywanie dobrych relacji z klientami
-prowadzenie kampanii reklamowej w social media oraz zamieszczanie reklam na lokalnych stronach internetowych
-projektowanie i zamawianie materia
łów promocyjnych (wizytówek, ulotek)

asystentka dyrektorki działu HR 

Adampol S.A.
20112011

-kompletowanie i uzupełnianie dokumentów w kartotekach pracowników
-sporządzanie rozliczeń i kosztorysów usług transportowych

-sporządzanie rozliczeń i kosztorysów podróży służbowych pracowników wewnętrznych

Edukacja

administracja -studia II-go stopnia ,magisterskie , spec. zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej i innymi organizacjami w systemie ochrony zdrowia 

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Oct 2014Jul 2016

-znajomość  funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce i w Unii Europejskiej

-znajomość prawa zdrowia publicznego

-znajomość praw pacjenta

-znajomość zagadnień związanych z odpowiedzialnością cywilną i karną w medycynie

-znajomość prawnej organizacji obrotu produktami leczniczymi

-znajomość prawa ubezpieczeń społecznych

-kompetencje zarządcze i komunikacyjne

-organizacja zarządzania i zarządzanie zasobami ludzkimi

Technik dentystyczny-studia I-go stopnia, licencjackie 

Wyższa Szkoła Menedżerska w Białymstoku
Oct 2011Jul 2014

-wiedza z zakresu techniki dentystycznej oraz podstaw nauk społecznych, prawa, ekonomii i zarządzania

-umiejętność wykonywania protez stałych, ruchomych i nietypowych zaprojektowanych przez lekarza

-umiejętność wykonywania napraw uzupełnień protetycznych

-znajomość technologii wykonywania protez zębowych techniki dentystyczne 

Szkolenia

VIII Ogólnopolski Kongres Techniki Dentystycznej 

artDENT we współpracy z firmą KaVo
Apr 2014Present

-„Uzupełnienia ceramiczne w odcinku przednim- poszukiwanie granic możliwości”.
-„Biomimetyka jako
środek w korelacji światła i koloru”

-„Wszystkie ręce na pokład..., trudne przypadki wymagają szczególnego traktowania”
-„Blaski i cienie implantoprotetyki”
-„Aspekty obróbki strumieniowo-
ściernej (piaskowania) w technikach dentystycznych”
- „Spiekanie laserowe SLM zamiast odlewnictwa Co-Cr – technolgia, dzię
ki której oszczędzasz czas i zarabiasz na konstrukcjach metalowych.”

Szczyrk

„KOMPOZYT. KOMPOZYT. KOMPOZYT. NIE UWIERZYSZ, CO POTRAFISZ!” 

Marrodent Sp. z o.o.
Feb 2014Present

Białystok

III Konferencja DentalTECH

„Nowoczesny Technik Dentystyczny” DentalTECH, Nowoczesny Technik Dentystyczny,Zhermack, Wydawnictwo Elamed
Feb 2014Present

 -„Optymalny zakres płyt protez ruchomych i osiągnięcie względnie najlepszego ich utrzymania na podłożu protetycznym.”

-„Jak wykonać pasujące szyny twarde.”

-„”Minimalizacja błędów podczas wykonania konstrukcji mostów ucho-ucho przy użyciu żywicy do modelowania Form-Plast i alternatywnej metody powielania modeli przy pomocy sylikonów- jeden cel dwie techniki.”

-„Jak dobrać odpowiedni meteriał i technologię wykonania mistrzowskiego modelu.”

-„Wax-up, Mock-up, prace tymczasowe- jak i z czego wykonać prace na implantach.”

-„Technologia CAD-CAM- przygotowanie i skanowanie modeli.”

-„Polimeryzacja protez akrylanowych na szybko czy wolno- za i przeciw.”

„Nauka i sztuka naśladowania natury-Premise Indirect,pierwszy potrójnie utwardzalny materiał kompozytowy do wykonywania uzupełnień protetycznych”

Kerr

Białystok 

" Mobile Laboratory "

Zirkonzahn
Nov 2013Present

Warszawa

„IPS e.max- system do prac całoceramicznych. Estetyka. Wytrzymałość. Uniwersalność. Zasady rekonstrukcji tkanek zębów przy zastosowaniu materiałów ceramicznych”

IVOCLAR VIVADENT POLSKA SP.Z O.O.
Apr 2013Present

Białystok

„JAK WYZWANIE RODZI SUKCES...Osiągnięcie przewidywalnych wyników klinicznych przy zastosowaniu pełnoceramicznych uzupełnień protetycznych...BO KLUCZEM JEST ZESPÓŁ!” 

IVOCLAR VIVADENT POLSKA SP.Z O.O.
May 2013Present

Warszawa

Umiejętności

Umiejętności i kompetencje organizacyjne:

-dobra organizacja własnej oraz cudzej pracy

-punktualność

-rzeczowość

-umiejętność utrzymywania porządku w miejscu pracy, komputerze, dokumentach i własnych obowiązkach

-obowiązkowość

-umiejętność wyznaczania i przestrzegania priorytetów

-umiejętność tworzenia planów i podążania za nimi

Umiejętności i kompetencje socjalne:

-umiejętność pracy zespołowej

-zdolność oraz wola integracji

-niezawodność, punktualność, dokładność

-szybkie nawiązywanie kontaktów

Prawo jazdy kat.B,A

czynny kierowca od 2009 roku kat.B, kat.A od 2014

Obsługa Windows/OSX

MsOffice  (MicrosoftWord, MicrosoftPowerpoint, MicrosoftExel)

OSX (Pages,Keynote,Numbers)

j. angielski

komunikatywny

j.polski

Text Section

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2014r., poz.1182 ze zm.).