Akshita Karekar

  • Mumbai Maharashtra
Akshita Karekar

Sourcing Specialist

Work experience

Work experience