Printing tool Download PDF

DARBA PIEREDZE

Aug 2015Jan 2016

Projektu vadītāja asistente

BigEvent

Praktiski palīgdarbi konferenču, forumu organizēšanā, notikušo pasākumu aprakstu izveide, klientu datu bāžu izveide, apzvanīšana, tikšanās ar tehniskajiem darbiniekiem, pasākumu programmu īstenošana, rakstu tulkošana, interpretācija

May 2015Aug 2015

Prakse

‘’Picanova GmbH’’ – SIA  ‘’Make it real’’ 

Produktu apraksti, satura veidošana

Jun 2015Jul 2015

Prakse

SIA ‘’Rīgas Meži’’ 

Projekts ''Mežaparka stāstu grāmata'' - intervijas, rakstu veidošana

Oct 2011Dec 2014

Brīvprātīgā

Brīvprātīgo darbs

Pieredze darbā kā brīvprātīgajai biedrībā Latvijas Sarkanais Krusts, Rīga 2014 (‘’Staro Rīga’’, Baltā nakts, Rīgas svētki, Nordea Rīgas maratons) u.c organizācijās kā brīvprātīgo koordinatorei, jauniešu iesaistes palīgam, nepieciešamo darbu veicējai u.t.t., pasākumu rīkošana skolā dažādās vecuma grupās.

Jun 2013Aug 2013

Zāles pārzine

SIA ‘’Maxima Latvija’’  
Jun 2012Aug 2012

Pārdevēja

SIA ‘’Virūda’’ 

IZGLĪTĪBA

Sep 2013Present

Bakalaura studijas

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 

Audiovizuālā un mediju māksla, 3. kurss, producēšana

Sep 2010Jun 2013

Vidējā izglītība

Rīgas Angļu ģimnāzija 
Sep 2001Jun 2010

Pamatizglītība

Majoru pamatskola
Sep 2003Jun 2009

Muzikālā izglītība

Jūrmalas Mūzikas Vidusskola

PAPILDU KVALIFIKĀCIJAS

Sep 2009May 2010

Kursi franču valodā Jūrmalas valodu centrā
Oct 2009May 2010

Kursi matemātikā Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā
Sep 2008May 2009

BA Turība „Esi līderis” kursi

PIEREDZE, PRASMES

Valodu zināšanas

Runāju

Saprotu

Rakstu

Latviešu

dzimtā

dzimtā

dzimtā

Angļu

teicami

teicami

teicami

Krievu

vidēji

labi

pamatzināšanas

Vācu

vidēji

labi

pamatzināšanas

Foto, video, tekstu(scenāriju) apstrāde

Adobe Premiere, Adobe Illustrator, Final Draft, Adobe Photoshop Lightroom 

Datorprasmes

MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)

SEO

Pamata tehnikas - Google+, atslēgvārdu pielietojums, virsraksti

Studējošo pašpārvaldes pieredze

* 2015- RISEBA Studējošo Pašpārvaldes priekšsēdētāja (līdz tam RISEBA SP priekšsēdētāja vietniece/iekšējās komunikācijas vadītāja 2013/2014)

*Veiksmīga sponsoru, sadarbības partneru piesaiste augstskolā

* Iesaiste Latvijas Studentu Apvienības darbībā (Kongress, Domes sēdes u.c.)

* Līdzdarbība ārpusskolas pasākumos, pārstāvot RISEBA SP (Sporta spēles, citu pašpārvalžu rīkotie pasākumi, sadarbības projekti), saliedētības, draudzīgas iekšējās atmosfēras veicināšana (neoficiāli pasākumi, savstarpējā komunikācija)

* Semināra ,,Kam Rūp Students’’ video scenārijs, producēšana, dalība, atskata veidošana foto/video 14’, 15’

* Organizēju, vadu kultūras pasākumus skolas ietvaros, iesaiste jaunu biedru piesaistes pasākumos (Iesvētības, atvērto durvju dienas), izstrādāta gada stratēģiju.

INTERSES

Aktiermeistarība, režija, pasākumu scenāriju veidošana, sevis pilnveidošana, rakstīšana, fotogrāfēšana, pasākumu organizēšana, aktīvs brīvprātīgo darbs, publiskā runa, rakstu tulkošana, ceļošana, jaunu izaicinājumu pieņemšana.