Download PDF

Text section

Mano išskirtinumas?  Komunikacijos mokslo žinios susilieja su kūryba ir aistra žodžiams, tad teorijos, strategijos ir skirtingos technikos lengvai virsta pagrindine žinute žmogui. 

Darbas

20142015

Eurodesk Lietuva programos vadovė

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba
 • strateginis / metinis planavimas ir atsiskaitymas; 
 • metinio plano įgyvendinimas kartu su 3 žmonių komanda ir 2-6 savanoriais; 
 • jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemos vystymas (informacinių paslaugų, vizualinio identiteto kūrimas, partnerių tinklo palaikymas);
 • personalo vadyba;
 • bendradarbiavimo su tarptautiniais partneriais, verslo įmonėmis ir valstybės institucijomis;
 • tarptautinių ir nacionalinių renginių organizavimas (Eurodesk Lietuva tinklo susitikimai, 2013 m. Eurodesk tinklo susitikimas ir asamblėja Vilniuje); 
 • mokymų organizavimas ir įgyvendinimas jaunimo informavimo darbuotojams;
20122014

Eurodesk Lietuva referentė

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba
 • informacinių paslaugų priežiūra (www.žinauviską.lt, Europos jaunimo portalas);
 • kasdieninės komunikacijos palaikymas (naujienlaiškiai, socialiniai tinklai, spaudos pranešimai);
 • leidinių rengimas (jaunimo informavimo ir konsultavimo darbuotojų vadovas, leidiniai apie jaunų žmonių teises, medijų ir informacinį raštingumą);
20102012

Mados konsultantė

Promod, Vokietija
 • klientų aptarnavimas;
 • prekių priežiūra ir analizė;

Žinios

20142014

Summer University on Youth Information and Counselling

Europos jaunimo informavimo ir konsultavimo agentūra
Tikslai:
 • jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugos Europoje ir Afrikoje analizė;
 • jaunimo informavimo kokybės gerinimas;
 • gerųjų praktikų pasidalinimas; 
20132013

YIntro – Stepping into Youth Information

Europos jaunimo informavimo ir konsultavimo agentūra
Europos jaunimo informavimo ir konsultavimo agentūros mokymų kursas pradedantiesiams – suteikiamos pagrindinės žinios ir įgūdžiai, reikalingi darbui su jaunimo informacija.
20092011

Komunikacijos mokslai

Ludwig-Maximilians-Universität München
19962008

Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija

Įgūdžiai

 • viešinimas ir reklama;
 • vizijos ir strategijos kūrimas; 
 • idėjų generavimas ir įgyvendinimas;
 • bendradarbiavimo  užmesgimas ir palaikymas;
 • viešas kalbėjimas, pranešimai ir pristatymai;
 • tekstų rašymas; 
 • įsiklausymas ir empatija;
 • informacijos paieška ir jos apdorojimas;
 • gebėjimas bendrauti ir dirbti anglų ir vokiečių kalbomis;